670.000 Chinezen stikken in fijn stof

In 2012 zijn zowat 670.000 Chinezen vroegtijdig gestorven als gevolg van de vervuiling veroorzaakt door de consumptie van steenkool. Dat blijkt uit een Chinese studie waarover de South China Morning Post bericht.

Fijn stof mag bij ons dan wel een groot probleem vormen, in China is de situatie ronduit catastrofaal. De massale consumptie van steenkool kostte liefst 670.000 Chinezen vroegtijdig het leven in 2012. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Peking en Tsinghua in samenwerking met verschillende overheidsinstituten. De slachtoffers stierven voornamelijk ten gevolge van beroertes, longkanker, hartaandoeningen en chronische longziektes.

Elke ton steenkool veroorzaakte voor 260 yuan (zo'n 34 euro) schade aan het milieu en de volksgezondheid terwijl de milieubijdragen en belastingen momenteel slechts 4 tot 6,5 euro per ton bedragen. "Het huidige belastingsysteem weerspiegelt slechts een fractie van de ware kostprijs van de steenkoolconsumptie", concluderen de onderzoekers.

Meer dan 70 procent van de Chinezen was twee jaar geleden blootgesteld aan meer dan 35 microgram fijn stof per kubieke meter, het maximaal toegelaten gehalte in China. Liefst 157 miljoen mensen woonden in gebieden waar de jaarlijkse concentratie zelfs hoger dan 100 microgram lag. Ter vergelijking: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) legt de limiet op 10 microgram.

De onderzoekers wijzen erop dat de studie de volledige impact van de steenkoolconsumptie nog onderschat omdat tal van andere factoren wegens een gebrek aan data niet in rekening zijn gebracht. Zo laat de studie de kostprijs van andere medische aandoeningen zoals astma buiten beschouwing.

Peking overweegt nu de belastingen op vervuiling te hervormen, maar dat proces verloopt moeizaam. China is immers voor 70 procent van steenkool afhankelijk voor de productie van energie. Het lijkt dan ook uitgesloten dat de situatie de komende decennia drastisch verandert.