ABVV roept werkgevers in advertentie op tot overleg

De socialistische vakcentrale ABVV roept de werkgevers op om het sociaal overleg weer op te starten. Dat doen zij aan de vooravond van de nationale betoging van morgen via advertenties in de zakenkranten De Tijd en L'Echo. Zonder sociaal overleg zeggen zij geen andere keuze te hebben dan morgen te betogen.

Morgen betogen de vakbonden in Brussel. Of het een succes wordt, is koffiedik kijken. Maar ondertussen is wel één ding duidelijk: het sociaal overleg ligt stil. 

De werkgevers willen niet onderhandelen als hen de dreiging van betogingen en stakingen boven het hoofd hangt. En omgekeerd willen de bonden niet onderhandelen zolang ze geen garanties hebben over jobs en de schrapping van de indexsprong.

De vakbond probeert zich te verdedigen tegen dat argument. En wel met een opmerkelijk initiatief. Met een advertentie in de zakenkranten De Tijd en L'Echo richt het ABVV zich rechtstreeks tot de werkgevers. 

De boodschap: zonder sociaal overleg, geen sociale vrede. De socialistische centrale zegt dat ''geen enkele syndicalist er plezier in schept te betogen of de werking van ondernemingen te verstoren''. ''Maar als er geen sociaal overleg is, hebben wij geen andere keuze.'' ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in "De ochtend": "Men bereidt de begrafenis van de welvaartstaat voor."

Dreigement

Het klinkt als een dreigement, maar dat ontkent De Leeuw. "Wij merken dat mensen kwaad en onrustig zijn, en willen dat kanaliseren."

Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), is niet onder de indruk. "Dit is een vreemd initiatief', zegt hij in De Tijd. "Door hun betoging en de aangekondigde stakingen gaan de vakbonden de bedrijven hard treffen, en dan wil het ABVV ook nog eens dat we hun protest steunen?"

Hij zegt te hopen dat de vakbonden snel aan tafel komen. "Maar afgaande op de verklaringen van de voorbije dagen acht ik die kans bijzonder klein. Al hoop ik dat ik me vergis." De Leeuw daarover: "Het VBO steekt zich weg achter de regering." Hij wil de indexsprong geschrapt zien en zelfs loonoverleg mogelijk maken.

Net zo opmerkelijk als de brief zelf: er is maar één afzender, het ABVV. ACV en het liberale ACLVB tekenen niet, ook al wordt er morgen in gemeenschappelijk front betoogd.

Maar de drie bonden zitten dan ook niet helemaal op dezelfde lijn. Dat het ACLVB bijvoorbeeld aandrong op hernieuwd sociaal overleg, viel slecht bij het ABVV, dat de andere bonden wel in kennis stelde van hun initiatief maar pas gisteravond laat.