Antwerps proefproject rond aanpak van drugsbezit verlengd

Het systeem van onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) rond openbaar drugsbezit en/of -gebruik bij meerderjarigen, dat in september 2013 als proefproject werd ingevoerd op het grondgebied van de stad Antwerpen, wordt voor onbepaalde duur voortgezet. Dat hebben politie en parket vandaag beslist op een evaluatievergadering, zo meldt de Antwerpse afdeling van het parket.
AJ PHOTO / BSIP

Een onmiddellijke minnelijke schikking omvat een boete van 75 euro voor cannabisbezit of 150 euro voor andere verdovende middelen. Het doel van het systeem is enerzijds om - in tegenstelling tot een gedoogbeleid - maximaal repressief te handelen tegen drugshandel en de ermee gepaard gaande overlast in de stad en om drugstoeristen te ontmoedigen. Anderzijds wil men zogenaamd problematische lokale gebruikers beter in beeld krijgen en hen richting een hulpverleningstraject begeleiden. Inwoners van Antwerpen die betrapt worden, krijgen immers een voorstel tot therapie-advies, wat hen bij het succesvol doorlopen van zo'n traject zelfs een seponering kan opleveren.

"Aanpak blijkt voldoende effectief"

Politie en parket vinden de aanpak blijkbaar voldoende effectief om er voor onbepaalde duur mee door te gaan. Ze gaven ook al enkele voorlopige resultaten mee. Zo ging tijdens de eerste acht maanden van het proefproject 56 procent van de betrapte druggebruikers in op het aanbod tot onmiddellijke minnelijke schikking. Bij de niet-betalers werd voor 34,5 procent een afspraak met gespecialiseerde hulpverlening opgezet, terwijl 29 procent gedagvaard werd. De overige 36,5 procent niet-betalers zagen hun dossier geseponeerd of toegevoegd aan een andere lopende zaak.

Het parket zal het systeem ook beschikbaar maken voor omliggende politiezones, op voorwaarde dat de lokale politie daar net als in Antwerpen-stad samenwerkt met lokale hulpverleningsorganisaties.