106 kandidaat-priesters volgen opleiding in Belgisch seminarie

Tijdens het huidige academiejaar 2014-2015 bereiden 106 seminaristen zich in ons land voor op het priesterschap. In vergelijking met andere jaren ligt dat aantal relatief hoog. Het gaat om 23 Nederlandstalige kandidaten en 83 Franstalige. Van de 20 eerstejaars die hun opleiding net zijn gestart, zijn er 5 Nederlandstalige kandidaat-priesters en 15 Franstalige.

Het aartsbisdom Brussel-Mechelen telt het hoogste aantal priesterstudenten: 4 Nederlandstalige en 49 Franstalige. "Relatief gezien zijn er dit jaar inderdaad veel kandidaat-priesters", zegt Jeroen Moens, woordvoerder van het aartsbisdom Brussel-Mechelen. "Dat komt omdat ons seminarie bestaat uit drie verschillende entiteiten. Door die verschillende seminaries samen komen we aan het hoogst aantal priesterstudenten in ons land."

Ook het grote verschil tussen het aantal Nederlandstalige en Franstalige studenten valt volgens het aartsbisdom perfect te verklaren. "Twee van de drie entiteiten, onder meer het Internationaal Seminarie, bieden een Franstalige priesteropleiding aan in Namen. Vandaar dat het aantal studenten dat een Franstalige opleiding volgt aanzienlijk hoger ligt. Bovendien is er ook de invloed van Mgr. Léonard zelf die vanuit zijn ambt als aartsbisschop heeft geijverd voor een gloednieuw seminarie in Namen."

De cijfers

Het bisdom Antwerpen telt dit studiejaar 4 seminaristen, van wie 1 eerstejaar. In het bisdom Brugge volgen 10 seminaristen een opleiding, van wie 3 eerstejaars. Het bisdom Gent moet het stellen met 2 seminaristen, het bisdom Hasselt heeft 3 seminaristen van wie 1 eerstejaar. Het bisdom Doornik telt 9 seminaristen, het bisdom Namen, met het gloednieuwe seminarie, heeft 21 studenten.

In het academiejaar 2012-2013 waren er 102 priesterstudenten aan de Belgische seminaries. Voor het studiejaar 2013-2014 zijn geen volledige cijfers beschikbaar.