"Hervormingen om de toekomst te beschermen"

Premier Charles Michel (MR) heeft in de Kamer met vuur zijn beleid verdedigd. De aangekondigde hervormingen zijn noodzakelijk om de toekomst van het land te vrijwaren, luidde het. Hij herhaalde ook dat de regering de hand uitsteekt naar de sociale partners.

Terwijl in de straten in Brussel hevig geprotesteerd wordt tegen de geplande besparingen en hervormingen van de federale regering, kreeg premier Michel tijdens het vragenuurtje in de Kamer heel wat kritiek te slikken. De oppositie schotelde Michel tal van vragen voor over de betoging en de geplande ontmoeting met de vakbonden later vandaag. Voor de oppositie dé gelegenheid voor de premier om het terugschroeven van enkele maatregelen aan te kondigen.

In zijn antwoord verdedigde de eerste minister met vuur het beleid van zijn regering. "Ik respecteer de betogers, maar deze maatregelen zijn noodzakelijk om de toekomst te vrijwaren, om ons economische model te versterken", luidde het. "De prioriteit van de regering is de creatie van banen en de bescherming van bestaande jobs. Dat is de beste garantie voor de bescherming van de sociale zekerheid, de pensionen, de solidariteit."

Michel wees ook op de gestegen kosten van de pensioenen als gevolg van de vergrijzing. "We moeten de waarheid onder ogen zien. De gestegen levensverwachting zadelt ons op met een enorme verantwoordelijkheid. Het is onze plicht om beslissingen te nemen om de financiering van de pensioenen te garanderen."

"Sociaal overleg is cruciaal"

De eerste minister herhaalde dat hij de hand uitsteekt naar de sociale partners. "Sociaal overleg is een cruciaal punt in het regeerakkoord en moet beschermd worden, zelfs versterkt". Een uitspraak die door de oppositie op hoongelach onthaald werd.

"Wij willen maatregelen nemen in een sterke logica van sociaal overleg. We vragen, wensen, hopen dat alle sociale en economische actoren ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen en zich samen met ons willen engageren. We moeten naar elkaar luisteren en elkaar respecteren."

"Conservatisme en radicalisme in uw regering"

Op de meerderheidsbanken zei Patrick Dewael (Open VLD) begrip te hebben voor de "reflex" om niet te veel verandering te willen, al is die volgens hem fout. "Wie zich niet aanpast in de geglobaliseerde wereld, wordt aangepast", luidde het. Of nog: "zachte heelmeesters maken stinkende wonden". Dewael wees erop dat de centrumrechtse regering een democratische legitimiteit heeft, maar benadrukte dat ze ook een morele legitimiteit nodig heeft. "Ik denk dat u voortdurend zal moeten uitleggen wat u doet", adviseerde de liberale fractieleider de premier.

"Ik heb geen betoging gezien van conservatieve, angstige mensen. U was daar niet, dus u zou er beter over zwijgen", riposteerde Kristof Calvo (Ecolo-Groen). "Het conservatisme en radicalisme zit in uw regering". Ook zijn SP.A-collega Karin Temmerman ging tegen Dewael in. "Uiteraard zijn wij voor verandering, maar een indexsprong is al eens geprobeerd. Alle studies duiden aan dat die veel minder jobs oplevert dan een zeer gerichte lastenverlaging die wordt gefinancierd door een belasting op de winst van grote vermogens". Temmerman laakte ook dat "de gewone mensen gaan belasten" net een oud recept is.

"Indexsprong is geen cadeau aan de werkgevers"

In zijn repliek verweet Dewael de oppositie de betoging schaamteloos politiek te recupereren. Zuhal Demir (N-VA) gooide het over een andere boeg en stelde richting socialisten, dat de manifestanten betogen tegen de gevolgen van hun beleid. Net als Dewael meent ze dat de premier de ongerustheid bij de bevolking moet wegnemen door uit te leggen waarom hervormingen worden doorgevoerd. "En de grote vermogens, daar zitten ook de vakbonden bij", aldus nog Demir.

Stefaan Vercamer (CD&V) stelde nog dat de indexsprong geen cadeau is aan de werkgevers. Er moet een engagement komen van de werknemers dat de vrijgekomen middelen naar het behoud van de bestaande jobs en de creatie van nieuwe jobs zal gaan.