"We verwachten na vandaag ook een signaal van de werkgevers"

Alexander De Croo (Open VLD) en Jan Jambon (N-VA) vinden na overleg met de vakbonden dat ook de werkgevers nu een duidelijk signaal moeten geven. Dat hebben beide vicepremiers gezegd in "Terzake". "Na het vakbondsprotest van vandaag, moeten zij duidelijkheid scheppen en de onzekerheid wegnemen. Ze moeten tonen dat ze wel degelijk gaan investeren in jobs en innovatie."

Volgens Alexander De Croo zijn de gevolgen van de betoging vandaag al duidelijk. "Het resultaat is immers dat de vakbonden met ons aan tafel zijn gegaan, en dat is een grote stap", meent hij. "Het toont dat ze de onduidelijkheid die er nu heerst over ons beleid willen wegwerken via overleg. De volgende stap is om de werkgevers mee in het bad te trekken."

Ook Jan Jambon verwacht nu stappen aan de zijde van de werkgevers. "Deze sanering is ongezien, en niet pijnloos. De zwaarste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat betekent ook dat de werkgevers een serieuze verantwoordelijkheid dragen."

"We nemen immers maatregelen om de loonlasten te verlagen", verduidelijkt Jambon. "Nu is het ook aan hen om de ongerustheid die daarover heerst, samen met ons weg te nemen. Werkgevers moeten een duidelijk signaal geven dat ze wel degelijk zullen investeren in jobs, innovatie en opleidingen."

"Hoffelijk gesprek met de vakbonden"

Volgens vicepremier Jambon is het gesprek met de vakbonden eerder op de avond alvast "hoffelijk" verlopen. "De gesprekken moeten meer zijn dan een dialoog waarin we hen proberen te overtuigen van ons gelijk. De uitgestoken hand voor een goed gesprek is er zeker, we hopen dat zowel de werknemers als de werkgevers daarop ingaan."

Volgens Jambon is er bovendien "binnen de contouren van het akkoord echt wel nog overleg mogelijk". Hij ziet een grote bereidheid om een goed gesprek aan te gaan. "Er is ruimte om tot goeie constructies te komen. De wil om aan tafel te gaan is er. En ons doel is nog altijd om een positief investeringsklimaat te scheppen."

"Geweld moet overal veroordeeld worden"

Jambon en De Croo hebben de rellen in de nasleep van de betoging sterk veroordeeld. "Geweld zou eigenlijk overal veroordeeld moeten worden, maar zeker in een context als deze. Er zijn mensen aangevallen die de veiligheid van anderen net wilden garanderen", aldus De Croo.

"Het ging gelukkig om een kleine groep relschoppers. Vermits ze dronken waren en hun stokken en munitie al bij zich hadden op de trein, hadden ze waarschijnlijk ook niet veel nodig om zich bedreigd te voelen", besluit Jambon. "Mijn gedachten gaan in elk geval uit naar de familieleden van de gewonden."

"Belastingsconstructies op Europees niveau aanpakken"

Aan de vooravond van de nationale betoging raakte ook nog bekend dat onze overheid via bestaande fiscale gunstregimes in Luxemburg een aanzienlijke som belastingen van bedrijven misloopt. Via legale constructies overigens, maar dat maakt dit fenomeen niet minder immoreel, aldus Jambon.

"We moeten dit soort toestanden op Europees niveau aanpakken, zodat het geen opbod wordt van verschillende landen tegen elkaar. Meer samenwerking met de buurlanden is echt nodig. Anders wordt Europa op dat vlak een lege doos."

Bij een aanzienlijke groep betogers kwam het principe van een vermogensbelasting ook vandaag ter sprake. Hoewel dit een eis is waarop de centrumrechtse regering voorlopig niet ingaat, hamert De Croo in dit verhaal wel op de geplande kaaimantaks.

"Ik veroordeel ten zeerste de fiscale constructies waarover het hier gaat. Ze benadelen immers onze kmo's en gewone burgers die dit soort regelingen niet kunnen opzetten", zegt hij fel. "Vandaar onze keuze voor de kaaimantaks, die echt geen lege doos zal zijn. We halen uit dit voorbeeld in elk geval bijkomende inspiratie voor de concrete uitwerking van dat principe in een sluitende wetgeving", besluit hij.