Betoging veroorzaakt hinder

De betoging die vandaag in Brussel plaatsvindt, veroorzaakt in het hele land verkeershinder bij het openbaar vervoer. Heel wat bussen en trams van De Lijn rijden niet of met veel vertraging. De hinder is het grootst op de stadsnetten van Antwerpen, Gent, Kortrijk en in de regio Dilbeek. In Brussel ondervindt ook de MIVB heel wat hinder. Op de snelwegen staan dan weer minder files dan normaal.

Door de betoging van vandaag is er zware hinder bij het bus-, tram- en metroverkeer.

De Brusselse Noord-Zuid spoorverbinding is sinds 11.40 uur op vraag van de politie gesloten wegens hinder van betoging, meldt Infrabel.

Ook De Lijn ondervindt hinder, omdat veel werknemers mee gaan betogen. De Brusselse politie roept pendelaars op om niet met de auto naar Brussel te komen.

Maar de hinder blijft niet beperkt tot de hoofdstad alleen. In steden als Gent en Antwerpen blijven veel stadscrèches dicht en kunnen er ook problemen zijn met de huisvuilophaling. Ook heel wat bedrijven voelen de gevolgen van de betoging. Onder meer Volvo Cars Gent, de haven van Zeebrugge en de gevangenis van Hasselt kampen vandaag met een forse onderbezetting.

Hinder bij De Lijn

 • In Oost-Vlaanderen rijden twee op de drie bussen en trams. De belbussen rijden wel normaal. De grootste problemen zijn er in Gent, waar het hele net zwaar verstoord is. De bussen op lijn 6 rijden niet, die op de lijnen 3 en 5 slechts om de dertig minuten. Lijn 9 is flink verstoord. Nog in Gent rijdt tram 22 niet, trams 1, 4 en 24 rijden om de 20 minuten.
   
 • In West-Vlaanderen rijden de sneltrams niet, en slechts één op de twee gewone kusttrams rijdt normaal. In Brugge en Oostende rijdt ruim de helft van de bussen. In Kortrijk rijdt slechts één op de vier bussen. Het stadsnet van Roeselare rijdt normaal.
   
 • In de provincie Antwerpen rijden twee op de drie bussen en trams. In de stad Antwerpen is dat slechts één op de drie.
   
 • Ook in de provincie Limburg zijn er heel wat problemen. Slechts twee op de drie bussen rijden daar.
   
 • In Vlaams-Brabant krijgen we een zeer divers beeld. In de regio Leuven is er slechts lichte hinder. Vier op de vijf bussen rijden daar normaal. In de regio Dilbeek heeft De Lijn dan weer met grote problemen te kampen: slechts één op de vijf bussen rijdt daar.
   
 • Door de vele problemen bij De Lijn ligt ook de website van de vervoersmaatschappij plat, aangezien veel mensen willen nagaan of hun bus of tram rijdt of niet. Daarom is er nu een voorlopige website: delijnverstoring.wordpress.com.

Hinder bij MIVB

In Brussel ondervindt ook de MIVB hinder van de betoging. Op de lijnen 1, en 5 rijdt slechts één op de drie metro's. Op de lijnen 2 en 6 zijn dat er vier op de tien. Op de lijnen 3, 4, 7, 39, 51, 55, 82, 92 rijden twee op de drie trams, waardoor de belangrijke Noord-Zuid-as wordt bediend. Vooral de busdienst is zwaar verstoord. Slechts zeven van de vijftig buslijnen zijn beschikbaar:12, 13, 14, 48, 53, 63 en 95. De MIVB vermoedt dat de beschikbaarheid van het Brusselse openbaar vervoer ongeveer ongewijzigd zal blijven tot 10 of 11 uur.