Crevits wil verplicht doktersbriefje afschaffen

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil af van het verplichte doktersbriefje. Dat helpt volgens haar immers niet tegen luxeverzuim. Het aantal ongewettigde afwezigheden in het onderwijs piekt steeds in de week voor en de week na een schoolvakantie. Het verplichte doktersbriefje moest dat luxeverzuim tegengaan, maar Crevits twijfelt aan de zin daarvan.

Crevits werkt aan een breder actieplan rond ongewettigde afwezigheden waarin ook de problematiek van het luxeverzuim aan bod komt. De problematiek is niet nieuw. Ouders trekken soms in de weken voor en na schoolvakanties op reis omdat het dan goedkoper is. Daardoor gaat het aantal ongewettigde afwezigheden in het onderwijs in de week voor en de week na een schoolvakantie steevast de hoogte in.

Ook al gaat het dan om een beperkte groep leerlingen - uit recente cijfers blijkt dat het gaat om 0,5 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en 1,4 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs, omgerekend 8.300 leerlingen in totaal - toch moet de problematiek van het luxeverzuim aangepakt worden, meent Crevits.

"Nog dit jaar plan voorstellen"

Pascal Smet (SP.A), de voorganger van Crevits, voerde het verplichte doktersbriefje in voor elke afwezigheid in de week voor of na een schoolvakantie, maar Crevits twijfelt aan de zin daarvan en ziet het daarom liever verdwijnen. De suggestie van de minister kreeg ook bijval in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Hoe de CD&V-minister de problematiek van het luxeverzuim dan wel wil aanpakken, is nog niet helemaal duidelijk. "Dat is iets wat we de komende weken verder zullen bekijken. We zijn volop aan het werken aan een actieplan tegen het spijbelen, met ook aandacht voor het luxeverzuim. Ik hoop dat plan nog dit jaar rond te krijgen", aldus Crevits.