Juncker muisstil over Luxemburgse fiscale constructies

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker (foto) reageert lauw op het nieuws van de geheime Luxemburgse belastingdeals. Ruim 340 bedrijven hebben de voorbije jaren gebruikgemaakt van fiscale constructies, waardoor onder meer ons land miljarden euro’s aan inkomsten mislopen heeft. Juncker was van 1995 tot 2013 premier van Luxemburg en heeft de deals mee goedgekeurd.

Het nieuws over de geheime Luxemburgse belastingdeals riep heel wat vragen op vanmiddag, op de persbriefing van de Europese Commissie. Het is wachten op een duidelijk antwoord. “Jean-Claude Juncker is voorzitter van de Commissie en de Commissie heeft als opdracht om de regels toe te passen in alle landen. Als u vraagt naar deze constructies en naar wat er destijds gebeurd is, dan moet u bij de Luxemburgse autoriteiten aankloppen. Juncker is vastberaden om de regels “erga omnes” toe te passen: voor iedereen. Hij gaat dat doen op dezelfde manier waarop voormalig commissievoorzitter Barroso tientallen zaken tegen Portugal behandeld heeft en Romano Prodi tegen Italië”, zegt een woordvoerder van de Commissie.

In eigen land blijven de reacties intussen niet uit. Minister van Financiën Van Overtveldt (foto) wijst vooral naar de kaaimantaks om het probleem van de belastingontwijking aan te pakken. Fiscalisten relativeren de te verwachten opbrengst daarvan. Maar volgens Van Overtveldt is de taks wel degelijk zinvol. “Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben al geruime tijd zo’n taks en dat blijkt goed te werken. Deze regering zal er alles aan doen om tot een snelle installatie te komen van de taks.”

Fiscale stabiliteit

De minister van Financiën geeft toe dat hij de details van het Luxemburgse dossier nog moet doornemen. Voorts zegt hij dat België de belastingontwijking destijds zelf in de hand gewerkt heeft. “Eén van de elementen die zeker meespelen in het opzetten van zulke constructies is dat in het verleden de Belgische Staat blijk gegeven heeft van een grote variabiliteit in het opzetten van zijn fiscaal systeem. Er werd voortdurend gewijzigd. Er werden voortdurend zaken in het leven geroepen die dan afgezwakt of helemaal afgeschaft werden.”

De juiste aanpak is volgens Van Overtveldt een grotere stabiliteit in het fiscaal regime en het zoveel mogelijk terugdringen van de fiscale druk. Alvast één lichtpunt is dat de samenwerking tussen de verschillende landen mondjesmaat verbetert. “Er worden internationaal kleine stappen gezet naar meer transparantie in gegevensuitwisselingen.”

"Belgacom moet duidelijkheid geven"

Een naam die ook valt in het dossier is die van Belgacom. Het bedrijf heeft in Luxemburg een dochtermaatschappij: Belgacom Invest, die intussen omgevormd is van een financiële holding naar het telecombedrijf Tango. Volgens Belgacom is er met zijn Luxemburgse activiteiten niets mis. “Het is logisch dat je belastingen betaalt in het land waar je die activiteiten uitoefent. Ik denk dat wij niet passen in het rijtje waar die onderzoek naar verwijst”, zegt woordvoerder Jan Margot.

Aan de fiscale constructies is niets illegaals. Toch is vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo (foto) niet te spreken over het feit dat ook Belgacom in het dossier opduikt. “Ik heb daar grote moeite mee. Ik heb aan het management van Belgacom gevraagd om mij duidelijkheid te geven. Op basis van wat ik nu weet, gaat het om een transactie van bijna 10 jaar geleden. Maar als bevoegd minister vandaag zou ik daar grote moeite mee hebben om zulke zaken nu toe te staan.”

"Niet op de hoogte"

Johan Vande Lanotte, die in 2004 minister van Overheidsbedrijven was, zegt dat hij niet op de hoogte was van de deal tussen de Luxemburgse fiscus en Belgacom. "Een minister ziet of hoort dat zelf niet." Vande Lanotte vindt dat De Croo er zich al te gemakkelijk vanaf maakt door simpelweg te stellen dat hij als minister bedenkingen zou maken bij zulke deals. De Croo - en bij uitbreiding de regering-Michel – ontlopen volgens de SP.A’er hun verantwoordelijkheid om het probleem van de belastingontwijking via Luxemburg ook echt aan te pakken.