Tegen einde legislatuur -25 jobs bij provincie Oost-Vlaanderen

Via het niet vervangen van één pensionering op drie en een efficiëntere organisatie binnen het "nieuwe werken", wil het Oost-Vlaamse provinciebestuur het tegen het eind van de legislatuur met 25 jobs minder doen. Het voornemen van de Vlaamse regering om de bevoegdheden gezin, jeugd, cultuur, sport en welzijn uit de provincies te halen, zal allicht impact hebben voor 150 voltijdse banen, bevestigt gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open VLD), bevoegd voor personeel.

De provincie werkt al een tijdje aan een nieuwe personeelsformatie en organigram, maar door het voornemen van de Vlaamse regering afgelopen zomer om een aantal bevoegdheden bij de provincies weg te halen, werd dat proces tijdelijk on hold geplaatst. De deputatie keurde donderdag wel een "deelpersoneelsformatie" goed, binnen de doelstellingen van het meerjarenplan.

Gedeputeerde Bruggeman wijst erop dat de 25 jobs uitgespaard worden zonder naakte ontslagen. Op welk bestuursniveau de 150 voltijdse banen terecht komen als de bevoegdheden overgeheveld zijn, is voor haar ook niet duidelijk. "Er zijn nog grijze zones, zoals de toekomst van de uitleendiensten bijvoorbeeld. Wel trachten we er wel al pro-actief op in te spelen, door voornamelijk in te zetten op interne mobiliteit op plaatsen die nu vrijkomen", zegt ze.

De beslissing wordt volgende week aan de provincieraad voorgelegd.