Coalitiepartners Open VLD en CD&V schieten uitspraken minister Marghem af

Federaal energieminister Marie-Christine Marghem van de Franstalige liberalen (MR) vindt weinig bijval met haar uitspraak over de kerncentrales, die ze langer zou willen openhouden dan 2025. Zelfs coalitiepartners Open VLD en CD&V reageren negatief. "Het regeerakkoord is duidelijk", zeggen Alexander De Croo en Robrecht Bothuyne. Jan Jambon (N-VA) toont dan weer begrip.

Marghem betwijfelt of België klaar is voor de geplande kernuitstap in 2025. De nieuwe regering had eerder dit jaar al beslist om de sluiting van Doel 1 en 2, de oudste kerncentrales in ons land, uit te stellen tot 2025 en de kernuitstap dus met 10 jaar te verlengen.

Dat de sluiting van de Belgische kerncentrales niet haalbaar is tegen 2025, daarmee zijn niet enkel de oppositie maar ook de coalitiepartners Open VLD en CD&V het oneens. "Ik denk dat mevrouw Marghem niet zeer precies is geweest. De kernuitstap in 2025 blijft behouden, en we gaan het regeerakkoord uitvoeren", was Alexander De Croo van Open VLD duidelijk.

Energiespecialist Robrecht Bothuyne van CD&V noemt de uitspraak van Marghem niet verstandig: "In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we met de stakeholders een energiepact op lange termijn zullen uitwerken. Nu al zeggen welke bronnen we nodig zullen hebben, is niet verstandig."

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toont dan weer begrip voor Marghem. "Marghem is de vakminister, dus het is belangrijk wat ze zegt, maar we hebben in het regeerakkoord bedongen dat we een langetermijnvisie voor energie gaan ontwerpen. Dat gaan we doen, en in die studies zal blijken of het waar is wat ze zegt of niet."

"Marghem organiseert de black-out"

Ook bij de oppositie valt het voorstel van de Franstalige liberale minister op een koude vloer. Energiespecialist Kristof Calvo (Groen) draait de rollen om. Waar de regering argumenteert dat de verlenging de energiebevoorrading moet garanderen, zegt hij dat de krakkemikkige oude centrales net het risico daarop zullen verhogen.

"Marghem organiseert de black-out", zegt Calvo, die Marghems uitspraken "dwaas" noemt en het heeft over een "nucleair dogmatisme". "Door de kernuitstap ter discussie te stellen, krijg je totale rechtsonzekerheid voor investeerders in andere energiebronnen."

Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft het over "een zoveelste cadeau aan Electrabel" en zegt dat de regering niet bekommerd is om de consument. Je moet net investeren in de energie van de toekomst om de de consument het best te kunnen beschermen, argumenteert Vande Lanotte.