Congolese generaal en ex-rebellenleider krijgt 10 jaar

Het militaire hooggerechtshof in Congo heeft generaal Jérôme Kakwavu veroordeeld tot 10 jaar cel wegens oorlogsmisdaden. De feiten dateren van de periode 2003-2004, toen Kakwavu een van de vele milities leidde in de noordoostelijke provincie Ituri. In het kader van de Congolese verzoeningspolitiek was hij in 2004 opgenomen in de rangen van het Congolese leger.

Volgens de rechtbank is Kakwavu verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden omdat hij niet de nodige maatregelen heeft genomen om oorlogsmisdaden te voorkomen of te bestraffen. Die werden gepleegd door leden van zijn militie. Het gaat onder meer over moord, verkrachting van minderjarigen en folteren van gijzelaars.

Ituri was in de periode 1999-2007 het toneel van etnisch geweld, waarbij tal van milities de controle over de bodemschatten in het gebied probeerden te krijgen.

Sinds het begin van de oorlog in Congo is Kakwavu de eerste officier van het Congolese leger die wordt veroordeeld wegen oorlogsmisdaden. Eerder dit jaar heeft het Internationaal Strafhof rebellenleider Germain Katanga uit Ituri veroordeeld tot 12 jaar cel wegen gelijkaardige feiten. In 2012 kreeg Thomas Lubanga 14 jaar cel van datzelfde hof in Den  Haag.