Dit is niet ons liberalisme - Jan Vercamst

Met meer dan 120.000 lieten we gisteren in Brussel onze stem horen. 120.000 alstublieft. En nóg maken sommigen graag een karikatuur van onze eisen. Uiteraard willen wij meedenken. Uiteraard willen wij dat onze kinderen het goed hebben. En uiteraard zien wij het belang in van een gezonde begroting.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

De vraag is wel: waar haal je het geld vandaan om meer jobs en welvaart te creëren? Hoe zorg je ervoor dat ook onze kinderen hun job kunnen volhouden?

Verschuiving belastingen

Eenvoudig gezegd willen wij dat vermogens en kapitaal veel meer bijdragen. We dringen aan op een rechtvaardige verschuiving van belastingen om de lasten op arbeid te verlagen. We vinden het van primordiaal belang dat mensen in volle gezondheid kunnen blijven werken.

Maar wat doet deze nieuwe regering? Ze werpt zich op de knieën voor de werkgevers en tekent een blanco cheque. Lastenverlagingen bij de vleet voor hen, en geen enkele garantie op tewerkstelling voor ons. Diezelfde regering gaat over tot een indexsprong. Een indexsprong waar nota bene niemand om gevraagd had, ook de werkgevers niet. Bovendien kondigt ze een periode van jarenlange loonmatiging aan. Werknemers gaan met andere woorden weer niets bekomen, terwijl anderen in de grijze zone ontsnappen.

Onevenwicht

De regering voert een crepeerbeleid met het optrekken van de pensioenleeftijden en ze schaft tegelijkertijd tijdskrediet en landingsbanen af. Bye bye werkbaar werk! Ze zet werkzoekenden onder druk en laat velen onder hen in armoede achter. En na eerst nog wat verwarring te zaaien rond het brugpensioen, blaast men dat volgend jaar ook op.

Er wordt in het regeerakkoord met geen woord gerept over de notionele intrestaftrek, en holle begrippen als doorkijkbelasting voor grote vermogens dreigen op niets uit te draaien.

Dat onevenwicht tussen arbeid en vermogens en kapitaal, die sociale onrechtvaardigheid kan niet! Iemand moet ons maar eens uitleggen waarom kapitaal uiteindelijk minder belast wordt dan arbeid. Of waarom bedrijven fiscale cadeaus gegund worden zonder dat daar een tegenprestatie aan vasthangt.

Mens centraal

Waarom is er geen ruimte tot vrije loononderhandelingen? Waarom overgaan tot een indexsprong die ieder gezin treft? Steeds meer bijdragen om steeds minder over te houden, waarom? Deze regering is een trek-uw-plan regering! Ik noem dit geen liberale regering. Voor een echte liberaal staat de mens centraal, niet het kapitaal!

Een belasting van meerwaarden op aandelen was een mogelijkheid. Maar neen, laat het ons andermaal bij de brave burgers halen die toch niet kunnen wegvluchten met hun geld. De 120.000 vreedzame manifestanten, op een honderdtal amokmakers na voor wiens agressie en vernielzucht ik een plaatsvervangende schaamte ken, en vele anderen hebben nu recht op een sociaal overleg dat resultaat oplevert. Laat er ons voor gaan!

(Jan Vercamst is Nationaal Voorzitter ACLVB)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.