Muyters schroeft tewerkstellingspremie 50-plussers terug

De tewerkstellingspremie die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om 50-plussers in dienst te nemen, wordt vanaf begin volgend jaar teruggeschroefd. Voor de 50- tot 55-jarigen die minder dan een jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden verdwijnt de premie. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De minister wil anderzijds wel meer ouderen aan het werk.

De tewerkstellingspremie werd in 2006 onder voormalig Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) ingevoerd. De premie moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken oudere werknemers aan te werven. Werkgevers die een 50-plusser aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van deze loonkostvermindering.

De premie is ook populair. Zo steeg het aantal toegekende premies van 2.129 in 2007 naar 3.721 in 2012. Van die 3.721 premies gingen er 2.551 naar de leeftijdsgroep 50- tot 55-jarigen.

Vlaams minister van Werk Muyters schrapt nu een deel van de premies, meer bepaald de premie voor de groep 50- tot 54-jarigen die minder dan een jaar werkloos zijn. Aan de rest van de premies (bv. voor 55 plussers en 50- tot 55-jarigen die langer dan 1 jaar werkloos zijn) wordt niet geraakt.

Afstand tot arbeidsmarkt kleiner

De reden voor de gedeeltelijke afschaffing is dubbel. Zo is volgens de minister gebleken dat voor de groep van 50- tot 55-jarigen de afstand tot de arbeidsmarkt de voorbije vijf jaar kleiner is geworden. Daarnaast past de maatregel naar eigen zeggen ook in de geplande uitbouw van een vereenvoudigd doelgroepenbeleid dat men op poten wil zetten.

Een doelgroepenbeleid dat zich onder meer zal toespitsen op de tewerkstelling van 55-plussers. Volgens de minister moet de VDAB de komende jaren namelijk iedereen die werkloos is tot 65 jaar helpen om een nieuwe job te vinden. Daarbij moet niet meteen gekeken worden naar de diploma's. "Ingaan op de kennis van mensen en op de talenten die ze hebben is heel belangrijk", zegt hij aan VRT Nieuws.

"Onbegrijpelijk"

Oppositiepartij SP.A is niet te spreken over de terugschroeving van de premie. "De premie is echt een succesverhaal voor de tewerkstelling van 50-plussers. 97 procent van de mensen met zo'n premie blijft ook duurzaam aan de slag. De afschaffing is onbegrijpelijk en een pure besparingsmaatregel", zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache aan Belga.

Dat de regering werk wil maken van een vereenvoudiging en versterkt wil inzetten op het aan de slag houden van 55-plussers is volgens Kherbache terecht. "Maar dat mag niet ten koste gaan van de 50- tot 55-jarigen."

De SP.A-politica vreest dat vooral arbeiders uit de industrie de dupe zullen worden van de afschaffing. "Veel premies gaan nu naar die arbeiders. Maar de oudere laaggeschoolden dreigen nu volledig uit de boot te vallen. Zij dreigen in de langdurige werkloosheid te belanden en iedereen weet dat het dan extra moeilijk wordt om opnieuw aan de slag te geraken", besluit Kherbache.