"Federale regering kan onderwijs geen indexsprong opleggen"

De federale regering kan geen indexsprong opleggen aan het onderwijs in Vlaanderen. Dat zegt de christelijke onderwijsvakbond. Volgens de bond kan alleen de Vlaamse regering zo'n indexsprong doorvoeren in het onderwijs, omdat dat een gewestbevoegheid is.
Volgens de COC kan de federale regering geen indexsprong opleggen.

"Volgens ons is de federale regering niet bevoegd om indexmaatregelen te nemen in het Vlaams onderwijs, want heel de loonsvorming is materie voor de Vlaamse regering", zegt Jos Van Der Hoeven (foto), de secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC).

Als de Vlaamse regering toch zou beslissen om de indexsprong toe te passen, dan vindt Van Der Hoeven dat verdere besparingen in het onderwijs niet meer nodig zijn. "Meer nog", zegt hij, "dan kan de Vlaamse regering zelfs bijkomende tewerkstelling creëren omdat de opbrengst van de indexsprong groter is dan de besparingen die zij nog bijkomend wou opleggen op het onderwijs."