"Onmiddellijk versterking voorzien voor agenten in moeilijkheden"

"Toen een geïsoleerde politie-eenheid in moeilijkheden geraakte werd onmiddellijk de noodzakelijke politieversterking voorzien." Dat zegt de korpschef van de Brusselse politie in een recht van antwoord na enkele getuigenissen van anonieme politiemensen. Zij deden hun beklag over de leiding tijdens de betoging van donderdag.

Interviews geven of vragen over de verklaringen van de agenten beantwoorden, wil een woordvoerster van de politiezone Brussel hoofdstad-Elsene niet, maar ze stuurt wel een "recht van antwoord" met de versie van de korpschef. Daarin staat dat "op voorstel van de politie" door de burgemeester van Brussel werd gekozen voor een "discrete opstelling en een politieoptreden bij ernstige incidenten of het verlaten van de reisweg".

"Bij aanvang van de eerste incidenten ter hoogte van de Fonsnylaan werd beslist om niet onmiddellijk in te grijpen, aangezien er zich op dat ogenblik immers nog duizenden vreedzame betogers op de voorziene reisweg bevonden", luidt het. "Toen een geïsoleerde politie-eenheid echter in moeilijkheden geraakte, werd onmiddellijk de noodzakelijke politieversterking voorzien."

"Wilden nog meer slachtoffers vermijden"

Volgens de korpschef werd dan ook beslist om de eenheden tijdelijk terug te trekken om te vermijden dat de relschoppers tussen de vreedzame betogers dienden te worden teruggedreven, "hetgeen ook bij hen onvermijdelijk tot onschuldige slachtoffers zou geleid hebben". Er zou ook onmiddellijk het bevel gegeven zijn om sproeiwagens en traangas in te zetten om een afstand te creëren tussen de politiediensten en de relschoppers.

"Van zodra het einde van de stoet de plaats had verlaten werd direct het bevel gegeven de relschoppers uiteen te drijven en aan te houden", luidt het tot slot. "Ondertussen zijn de diverse betrokken politiediensten, in nauw overleg met het parket van Brussel gestart met de identificaties van de relschoppers teneinde hen te kunnen vervolgen." Er zal ook nog een debriefing plaatsvinden met de politiezones en de administratieve overheden.