"Teveel aan Franstalige studenten leidt tot ondermaats onderwijs"

In Wallonië studeren te veel tandartsen af, waardoor het budget van de ziektekostenverzekering de pan dreigt uit te rijzen. Dat zegt woordvoerder Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen in De Standaard. "Het teveel aan Franstalige studenten leidt tot ondermaats onderwijs."

Elk jaar mag er maar een beperkt aantal artsen en tandartsen zich vestigen en een Riziv-nummer aanvragen. Om aan die quota te voldoen, is in Vlaanderen het ingangsexamen geneeskunde ingevoerd, maar niet in het Franstalig onderwijs. Volgens Hanson zitten er in het eerste jaar tandarts van de Franstalige universiteiten nu 700 studenten, terwijl slechts 70 zich na hun studies mogen vestigen als tandarts. Het Verbond schat dat er jaarlijks 280 afstuderen, vier keer meer dan het quotum

De Vlaamse tandartsen willen dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) het quotasysteem behoudt en Franstalig België dwingt om maatregelen te nemen. "Het overtal aan Franstalige studenten leidt tot ondermaats onderwijs en tot een tekort aan stageplaatsen. Dat heeft een negatieve impact op de kwaliteit van de toekomstige tandartsen."

"Kunnen niet aanvaarden dat honorarium daalt"

De quota zijn volgens Hanson ingevoerd omdat het budget van de ziektekostenverzekering de pan uit rees. "Het is duidelijk bewezen dat bij elk extra Riziv-nummer dat wordt toegekend, de uitgaven voor de ziektekostenverzekering stijgen." Behalve een quotum werkt het Riziv ook met een gesloten budget voor tandartsen, orthodontisten en paradontologen. Als dat wordt overschreden, worden er correctiemaatregelen genomen. "Wij kunnen niet aanvaarden dat ons honorarium daalt omdat er zich te veel Franstalige tandartsen vestigen."

Een splitsing van het budget, waarbij iedere gemeenschap zijn eigen overschrijding moet compenseren, is voor het Verbond ook een oplossing.