"Waar is de bijdrage van de vermogenden?"

"De federale regering vraagt te weinig inspanningen van de vermogenden." Dat heeft gewezen premier Yves Leterme (CD&V) gezegd in een interview met De Tijd. "Als van iedereen inspanningen gevraagd wordt, moeten ook de vermogenden bijdragen", klinkt het. Voor het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is dit "bespreekbaar in de brede zin".

Leterme, die nu aan het hoofd staat van het internationale expertisecentrum voor democratie IDEA, begrijpt de ongerustheid en de roep om rechtvaardigheid van de burger. "Mensen willen vooral duidelijkheid over de verdeling van de inspanningen die worden gevraagd", klinkt het.

In dat opzicht vindt Leterme het rechtvaardig om ook van de vermogenden een bijdrage te vragen. "Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn om een vermogensbijdrage te vragen, bedrijven zullen altijd wel middelen vinden om zich aan te passen. Maar je moet een evenwichtige verdeling hebben", aldus de gewezen premier.

Daarmee bekritiseert Leterme ook zijn eigen partij, die er niet in slaagde een vermogensbelasting uit de federale regeringsonderhandelingen te slepen.

"Belastingdruk in België te hoog"

Daarnaast moet ook de enorm hoge belastingdruk in België weggewerkt worden, aldus Leterme. "Arbeid moet minder worden belast, zowel de werkgever als de werknemer moet worden ontlast. De regering-Michel wil besparen in de uitgaven, maar je zal ook de inkomsten uit belastingen op arbeid moeten vervangen door andere inkomsten", klinkt het.

"Voor ons kan een extra belasting op vermogens in de brede zin", reageert het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De minister zelf is vandaag niet beschikbaar voor commentaar.

Volgens het kabinet gelden er wel twee voorwaarden: de gklobale belastingdruk mag niet stijgen en de lasten op arbeid moeten naar beneden. "Een vermogenswinstbelasting kan voor ons niet omdat die ook de kleine belegger zou treffen", klinkt het nog op het kabinet van Financiën. Hoe een vermogensbijdrage er dan wel concreet moet gaan uitzien, is "te bekijken in de schoot van de regering".