Crevits: "Evident dat indexsprong geldt voor al wie werkt"

Als de federale regering de indexsprong doorvoert, dan zal die voor iedereen gelden. Ook voor leerkrachten. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd in "De zevende dag". De stelling van de christelijke onderwijsvakbond dat enkel de Vlaamse regering zo'n maatregel in het onderwijs mag doorvoeren, wees ze daarmee van de hand.

"Ik ben een koele minnaar van de indexsprong", gaf Crevits grif toe. Tegelijk was ze formeel: "Als de federale regering een indexsprong doorvoert, dan zal die voor iedereen gelden. De maatregel mag niet tot concurrentie tussen loontrekkenden leiden waarbij leerkrachten worden gespaard en fabrieksarbeiders niet. Het is evident dat de indexsprong geldt voor al wie werkt."

Heft een indexsprong de nood aan besparingen in het onderwijs dan meteen op, zoals de christelijke onderwijsvakbond beweert? "Vandaag neem ik geen voorafnames op de budgetcontrole die we in 2015 moeten uitvoeren", hield Crevits de boot af. Het hogere inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs terugschroeven, staat dan ook niet in haar agenda. "Ik wil vooral investeren in tewerkstelling voor leerkrachten. Ik wil het beroep versterken en aantrekkelijker maken. Ik hoop dat ik hiervoor in de bonden een partner vind."

"We moeten eerst de evaluatie afwachten"

Nog een heikel punt in het onderwijsnieuws afgelopen week: Crevits zou de werkingsmiddelen voor scholen met kansarme kinderen willen verminderen. Quid? "Een aantal jaren geleden is beslist zulke scholen meer werkingsmiddelen te geven. Het is Frank Vandenbroucke die dat nog heeft ingevoerd. Hij stelde toen al zelf dat het systeem moet worden geëvalueerd."

Precies dat laatste wil de minister nu doen. "Ik wil weten waarvoor die scholen het extra geld gebruiken. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze die middelen aanwenden om te sparen of te bouwen. Dat komt de gelijke kansen niet ten goede."

Maar staat in de beleidsnota van Crevits niet letterlijk te lezen dat op termijn scholen voor alle kinderen een gelijk bedrag zullen ontvangen? "Dat is een evolutie", benadrukte ze. "We moeten eerst de evaluatie afwachten vooraleer te beslissen of sommige scholen met veel kansarme kinderen middelen verliezen."