"Vrouwen dreigen nog meer in armoede te belanden"

Aan de vooravond van vrouwendag - morgen - komt vanuit verschillende hoeken de klacht dat vrouwen onevenredig hard getroffen worden door de besparingen van Michel I. Bijvoorbeeld vanuit de vrouwenraad. "Nu al zit een op de vijf alleenstaande vrouwen in armoede. Wij vrezen voor nog veel meer."

Dat Michel I een "mannenregering" is, werd al eerder bekritiseerd. Slechts vier van de achttien excellenties zijn vrouw. Volgens (onder meer) de vrouwenraad treffen de genomen maatregelen vrouwen nog extra hard.

In de krant het Nieuwsblad zegt Magda De Meyer (foto), voorzitster van die Vrouwenraad en voormalig parlementslid voor SP.A, dat met name alleenstaande vrouwen de dupe gaan worden. "Vooral voor hen is de optelsom van alle maatregelen nadelig. Nu al zit een op de vijf van hen in armoede. Wij vrezen voor nog veel meer."

Deeltijds werken

Kamerlid Evita Willaert van Groen hield het regeerakkoord tegen het licht en kwam tot dezelfde bevinding. Veel heeft te maken met de beperkingen die het deeltijds werken worden opgelegd, waarmee vooral vrouwen getroffen worden.

Zo wordt bijvoorbeeld de aanvullende uitkering voor onvrijwillige werklozen aangepakt. Bij de deeltijds werkenden die daarvan genieten is 78 procent vrouw, maar hun uitkering wordt na twee jaar gehalveerd.

Nog zo'n maatregel die vooral vrouwen treft: de afschaffing van het ongemotiveerd tijdskrediet. 63 procent van al wie tijdskrediet geniet, is vrouw, volgens Willaert vooral mensen die meer tijd voor hun gezin willen. Een neveneffect daarvan is dat die vrouwen ook minder pensioen zullen krijgen.

Volgens het de koepelorganisatie Feministisch Sociaal-Economisch Platform zal het voor vrouwen hoe dan ook moeilijker worden om werk en gezin te combineren. Dat heeft te maken met de ambitie van de regering om deeltijds werk, overuren en glijdende arbeidsuren makkelijker te organiseren.

Evita Willaert: "Er zijn ook mannen die de ongelijkheden willen wegwerken, maar hier ontbreekt het echt aan maatregelen om de loonkloof tussen man en vrouw te dichten. Ook op vlak van sociale bescherming gaan vrouwen erop achteruit. "