Belasting op aandelen kan twee miljard opbrengen

De discussie over een bijdrage van de vermogens aan de sanering van het land blijft woeden. Binnen de federale regering voert vooral CD&V de forcing, maar dat valt bij de coalitiepartner in dovemansoren. Met uitzondering van MR, waar begrotingsminister Hervé Jamar zegt open te staan voor een discussie. "Why not?"

Als de betoging van vorige week zo"n succes was, dan toch ook omdat deze regering naliet een tax shift door te voeren. Er kwam géén verschuiving van de lasten op arbeid naar lasten op kapitaal, en dat geeft de vakbonden de wind in de zeilen.

Het maakt dat CD&V - de meest "linkse" partij in een rechtse regering - in een moeilijke positie zit. Al tijdens de regeringsonderhandelingen drong ze hardnekkig aan op een vermogenswinstbelasting, en dat is na het afsluiten van het regeerakkoord niet anders.

25 procent

Zo'n belasting zou een paar budgettaire problemen oplossen. Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) berekende dat een meerwaardebelasting op aandelen gemiddelde twee miljard zou opbrengen, zo meldt De Morgen, uitgaand van een belastingsvoet van 25 procent. Nu bedraagt die nul procent, getuige daarvan ook de nul euro belastingen die Marc Coucke betaalde op de verkoop van Omega Pharma.

"Andere inkomsten dan uit arbeid"

Maar het lijkt er niet op dat CD&V die slag thuishaalt. Vicepremier Jan Jambon houdt het been stijf. "We hebben met de coalitiepartners een contract getekend en gaan dat minutieus opvolgen." Ook Open VLD is mordicus tegen.

Desondanks denkt CD&V volgens De Standaard dat er wél mogelijkheden zijn binnen het regeerakkoord, waarin vermeld wordt dat zal worden nagegaan of "andere inkomsten dan uit arbeid" mogelijk zijn.

"Why not?"

Omdat CD&V en haar fractieleider Servais Verherstraeten zelf al een wisselmeerderheid met links uitsloot - een voorstel van Groen-voorzitter Wouter Van Besien - zal het partners moeten vinden binnen de regering.

MR bijvoorbeeld, dat zich ter linkerzijde van N-VA en Open VLD ophoudt. In een gesprek met De Standaard houdt begrotingsminister Hervé Jamar de deur op een kier. "Een debat over de vermogenswinstbelasting, why not?", zegt hij.

Maar erg voluntaristisch klinkt het niet. "We leven gelukkig in een democratie waar ministers ideeën op tafel kunnen leggen. Het is aan CD&V-vicepremier Kris Peeters om iets voor te stellen op de kern en het daar te rechtvaardigen."