FPC Gent neemt volgende week eerste patiënten op

Na een periode van opleiding van medewerkers en testen en simulaties met het oog op veiligheid en beveiliging, neemt het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Gent volgende week de eerste patiënten op. Dat meldt de instelling.

In het FPC Gent kunnen op termijn 270 mannelijke geïnterneerde patiënten met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico opgevangen worden die niet in de reguliere psychiatrie terechtkunnen. Het gaat om mensen die enerzijds een psychiatrische problematiek hebben en anderzijds te maken hebben met het gerecht. De plaatsing en aanmelding van een geïnterneerde is een beslissing van de Commissies ter Bescherming van de Maatschappij (CBM).

Het grondplan van het nieuwe centrum is opgebouwd rond een H-vormige circulatie met aan de uiteinden drie woonpaviljoenen en het inkomgebouw. Het zorgconcept van het FPC houdt rekening met de evolutiecyclus die de geïnterneerde patiënt doorloopt in het centrum. Patiënten worden eerst opgenomen op de afdeling observatie en oriëntatie, waar ze de afdelingsstaf en medepatiënten leren kennen. "Tevens bepaalt de zorgequipe wat de beste behandeling voor een patiënt is en maakt zij een individueel behandelingsplan", verduidelijkt woordvoerster Sandra Van Steenkist. "Op basis van observatie, evolutie en diagnostisch onderzoek zal bepaald worden naar welke afdeling binnen FPC de patiënt verder gaat."

De behandeling is gericht om de risicofactoren te verminderen en de kans op recidive te verkleinen. De uiteindelijke bedoeling is dat een patiënt op een veilige en verantwoorde manier terugkeert naar de maatschappij.

Het centrum werd gebouwd op de Wondelgemse Meersen, dichtbij de Wiedauwkaai ten noorden van het stadscentrum. De Regie der Gebouwen investeerde ongeveer tachtig miljoen euro. De uitbating van de instelling gebeurt voor het eerst door een private partner, het consortium Sodexo Parnassia Groep.