Juncker: "Ben politiek verantwoordelijk voor fiscale constructies, maar ze zijn legaal"

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft voor het eerst gereageerd op de "LuxLeaks". Vorige week raakte bekend dat heel wat grote bedrijven via fiscale constructies in Luxemburg voor miljarden euro's belastingen ontwijken. Juncker erkent dat hij als voormalig Luxemburgs premier "politiek verantwoordelijk" was voor die constructies, maar hij benadrukt tegelijk dat ze perfect legaal zijn. Juncker geeft wel toe dat hij te laat heeft gereageerd.

Nog voor het aantreden van Jean-Claude Juncker als commissievoorzitter op 1 november, opende de Europese Commissie al een onderzoek naar enkele Luxemburgse tax rulings. Juncker ontkent met klem dat er - nu hij Commissievoorzitter is - een belangenconflict ontstaat. Hij belooft dat hij niet tussenbeide zal komen in het onderzoek, maar zegt wel bereid te zijn om te antwoorden op vragen in het kader van dat onderzoek.

Zijn geloofwaardigheid als Commissievoorzitter acht Juncker niet aangetast door het nieuws over de LuxLeaks. "Niets in mijn verleden wijst erop dat het mijn ambitie is om belastingontwijking te organiseren."

Verder belooft Juncker dat zijn Commissie gaat "vechten tegen belastingontwijking en fiscale fraude". Er zal een voorstel uitgewerkt worden dat ervoor moet zorgen dat de nationale belastingdiensten automatisch informatie kunnen uitwisselen over tax rulings. Bovendien zal er gekeken worden om de fiscaliteit op Europees niveau te harmoniseren, want nu leiden de verschillende stelsels in de lidstaten tot een concurrentiestrijd waarbij de belastingvoet "niet altijd in overeenstemming is met algemeen geldende ethische en morele standaarden", vindt Juncker.

In het Europees Parlement in Brussel gaf Juncker vanmiddag nog meer uitleg aan de parlementsleden. "Beschrijf me niet als de beste vriend van het grote kapitaal. Ik heb ook nooit instructies gegeven in een bepaald dossier." Juncker kreeg daarna de steun van zijn eigen Europese Volkspartij en van de socialisten, die hem wel een precieze agenda voor de beloofde maatregelen vroegen.