Ook Jamar blokt nu vermogenswinstbelasting af

Een debat over de vermogenswinstbelasting? "Why not?", zei Jamar in De Standaard en meteen was de indruk ontstaan dat hij - in tegenstelling tot Open VLD en N-VA - wél wilde luisteren naar de wensen en verzuchtingen van CD&V. Maar nu helpt hij die interpretatie de wereld uit.

Minister van Begroting Hervé Jamar was nog de meest toegeeflijke van de coalitiepartners van CD&V. In tegenstelling tot pakweg vicepremier Jan Jambon (N-VA) sloeg hij de deur niet meteen in het gezicht van CD&V. 

"Een debat over de vermogenswinstbelasting, why not?", zegt hij in de krant De Standaard.  Daarmee de indruk wekkend dat er wat hem en MR betreft over gepraat kan worden. 

Erg voluntaristisch klonk het tegelijkertijd niet. "We leven gelukkig in een democratie waar ministers ideeën op tafel kunnen leggen. Het is aan CD&V-vicepremier Kris Peeters om iets voor te stellen op de kern en het daar te rechtvaardigen."

Maar om meteen elke mogelijke foute interpretatie in de kiem te smoren, kwam Jamar tijdens "Matin Première op RTBF" een stuk afwijzender uit de hoek. 

"Het regeerakkoord omvat het op dit ogenblik niet, er is tot op heden geen sprake van", zei hij. Er is ook "geen officiële vraag van de CD&V" en de MR is "a priori ook niet geïnteresseerd". De Franstalige liberalen hebben "geen enkele deur opengezet".

Dat CD&V desondanks blijft aandringen op een vermogenswinstbelasting, onder druk van het sociale protest, zet in binnen Michel I kwaad bloed. "Ze schieten zichzelf in de voet", zegt één regeringlid. 

"Ze zorgen voor ergernis omdat ze iets willen wat niet in het regeerakkoord. Tegelijkertijd moeten ze het aanbod van een wisselmeerderheid vanuit Groen en SP.A afslaan, wat niet goed is voor hun geloofwaardigheid."