Proces tegen grootschalige sociale fraude gestart

In Brussel is een proces van start gegaan tegen vijftien mensen die verdacht worden van grootschalige sociale fraude. Jarenlang hielpen ze duizenden mensen die daar geen recht op hadden aan uitkeringen.

De beklaagden richtten tientallen spookfirma's op en lieten daarop zogenaamde werknemers inschrijven. Voor een paar honderd euro kregen zij valse loonbrieven en ontslagpapieren. Met die valse documenten konden ze ten onrechte aanspraak maken op kinderbijslag of een werkloosheidsuitkering.

Tweeduizend tot drieduizend mensen maakten gebruik van dit fraudesysteem. De sociale zekerheid werd voor zeker 15 miljoen euro opgelicht.

"De instellingen van de sociale zekerheid zetten elke dag middelen in om misbruiken zo snel mogelijk op te sporen, maar helaas komt het meestal pas maanden later aan het licht", zegt Frank Discepoli, advocaat van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). "Je kunt nu eenmaal niet vertrekken van het principe "u heeft een loonfiche, maar ik geloof u niet"."