Sleurs: "Systeem van alimentatie veranderen"

De nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Elke Sleurs (N-VA), wil het systeem van alimentatie hervormen om te vermijden dat mensen na een echtscheiding in de armoede belanden. Ze wil de regeling voor de zogenoemde onderhoudsuitkering meer op één lijn krijgen, zodat er meer zekerheid komt voor mensen die scheiden, vertelde ze in "De ochtend" op Radio 1.

Staatssecretaris Elke Sleurs heeft verschillende beleidsdomeinen meegekregen in de nieuwe regering: Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een Beperking, en voorts Fraudebestrijding en Wetenschapsbeleid. Ze is op zich niet bevoegd voor de onderhoudsuitkeringen als dusdanig, maar via het domein armoede wil ze wel maatregelen uitwerken. Het armoederisico bij eenoudergezinnen is immers 34 procent.

"Mijn voorkeurscenario is dat er niet meer zo'n groot verschil is tussen bepaalde regio's, afhankelijk van waar de scheiding uitgesproken wordt. De regeling zal afhangen van de basis van de inkomsten na de echtscheiding." Wat men zal moeten betalen aan de ex-partner of wat die ex-partner zal krijgen, zal afhangen van het inkomen in die nieuwe situatie. Ook de buitengewone kosten, die men altijd moet betalen, moeten in verhouding staan tot het inkomen.

Sleurs beseft dat ze niet alleen daarover kan beslissen, maar wil wel de aanzet geven, en veel overleg plegen. "Ik zal veel met de collega's moeten overleggen, onder meer met die van Justitie, het is een moeilijke, transversale aanpak."

"Voortbouwen op werk van De Block"

Wat armoede betreft, zei Sleurs dat er nog veel werk aan de winkel is. "Mijn voorgangster, Maggie De Block (Open VLD), is al goed begonnen met enkele plannen en we gaan daar zeker verder op door. Maar het probleem is niet opgelost: elke persoon in armoede is er een te veel." Ondanks de besparingen van de regering, maakt Sleurs zich sterk dat de armoede onder de regering-Michel niet zal toenemen door de sociale correcties die zijn ingevoerd.

CD&V wil "objectivering" alimentatie steunen

Sonja Becq van CD&V, ook een specialiste in de materie, zegt dat CD&V zeker voorstander is van een objectivering van de onderhoudsuitkeringen. Ze wijst er ook op dat er, tijdens de vorige legislatuur, steeds minder alimentatie werd uitgesproken, omdat er meer vanuit wordt gegaan dat de vrouw het zelf wel kan beredderen via het werk. Becq wijst er nog op dat ze met haar partij al een voorstel voor alimentatie tussen (ex-)partners en ook kinderen had uitgewerkt tijdens de vorige legislatuur.