Wetenschappers hekelen besparingen bij federale instellingen

Al meer dan 1.600 wetenschappers uit binnen- en buitenland hebben een online petitie ondertekend waarin staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) gevraagd wordt de bezuinigingen op de federale wetenschappelijke instellingen "on hold" te zetten. Ze willen dat er eerst, in overleg met alle belanghebbenden, een masterplan wordt uitgewerkt dat het nodige vertrouwen kan wekken.

In hun petitie hebben de wetenschappers het over de "alarmerende berichten" die hen bereiken over de toekomst van de federale wetenschappelijke instellingen in België. In 2015 zouden ze 4 procent op hun personeelskosten en 20 procent op hun werkingskosten moeten inleveren. In de daarop volgende jaren zou hun dotaties telkens weer met 2 procent worden ingekort. Staatssecretaris Sleurs (foto in tekst) heeft, zo zei ze vandaag, alle instellingen aangeschreven met de vraag hun prioriteiten op te lijsten.

"Wij maken ons ernstige zorgen over deze instellingen, die een onschatbare wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke waarde vertegenwoordigen", klinkt het in de petitie. De ondertekenaars noemen de instellingen cruciaal voor het Belgische en internationale wetenschappelijke onderzoek en vinden het "de plicht van een moderne democratie om de burger optimaal toegang te verschaffen tot archieven en collecties van onroerend erfgoed".

In een persbericht stellen vier wetenschappers van de Universiteit Antwerpen, de Université Catholique de Louvain en de Radboud Universiteit Nijmegen vast dat de Belgische collecties een groot aanzien genieten, ook in het buitenland. De ongerustheid van de ondertekenaars, zo leiden ze af uit de commentaren, wordt gevoed door het feit dat de drastische bezuinigingen niet gepaard lijken te gaan met een heldere visie over waar het met de federale wetenschappelijke instellingen naartoe moet. "Dat nijpt des te meer omdat deze instellingen het door jarenlange onderfinanciering nu al moeilijk hebben om hun missie op een wijze in te vullen die de vergelijking met het buitenland kan doorstaan."

Ze vragen daarom aan Sleurs om de bezuinigingen "on hold" te zetten en eerst een masterplan uit te werken dat bij alle betrokkenen het nodige vertrouwen kan wekken.