"Antwerpen blijft Antwerpen"

Gouverneur Cathy Berx van Antwerpen toont weinig begrip voor het voorstel om de naam van de provincie Antwerpen te veranderen in Midden-Brabant. Ze wijst erop dat de namen van provincies in de grondwet vastgelegd zijn.
Nicolas Maeterlinck

 "Artikel 5 van de grondwet zegt wat de namen van de provincies zijn. En er is geen enkele bepaling van de grondwet voor herziening vatbaar verklaard, dus ook niet artikel 5. Dus voor de grondwet blijft de provincie Antwerpen Antwerpen en niemand kan dat wijzigen."

Dat zegt de gouverneur in een reactie op het voorstel van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement om haar provincie om te dopen tot Midden-Brabant.

Grondwet naleven

"Het Vlaams Parlement kan geen wijzigingen aanbrengen in de grondwet," zegt Berx fijntjes, "dat kan alleen de grondwetgever nadat een verklaring tot herziening van de grondwet is aangenomen."

Verder laat de gouverneur zich niet uit over het voorstel. "Ik laat het over aan de initiatiefnemers om te doen wat ze vinden dat ze vinden dat ze moeten doen, maar ik neem aan dat ze de grondwet zullen naleven."

Deputatie gepikeerd

Ook de Bestendige Deputatie reageert allerminst enthousiast op het idee van een naamsverandering. "We denken dat een naamsverandering op dit moment echt niet opportuun is. Door de afschaffing van het provinciefonds door de Vlaamse regering moet de provincie het jaarlijks met 11 miljoen euro minder stellen en daardoor "liggen de prioriteiten voor ons bestuur momenteel bij besparingen en saneringen", zegt N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens. 

"Hierbij is de focus op de continuïteit van de dienstverlening het belangrijkste. Dat is waar we nu mee bezig zijn, niet met naamsveranderingen, dat is voor later." 

De financiële zorgen zouden volgens de deputatie nog vele malen groter worden als de stad Antwerpen uit de provincie zou stappen.