"Een op de drie militairen zal afvloeien"

De nieuwe geplande besparingen bij Defensie zullen wellicht een grote impact hebben op ons leger. Het personeel zou met bijna een derde worden ingekrompen en een aantal kazernes zullen worden gesloten.

Over de volledige regeerperiode van vijf jaar zou Defensie 1,55 miljard euro moeten besparen. Volgend jaar zou op een werkingsbudget van iets meer dan 600 miljoen euro al 220 miljoen bespaard moeten worden, dat is ruim een derde.

Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is nog niet bekendgemaakt, maar collega's Jan Balliauw en Jens Franssen zijn hun licht gaan opsteken bij een tiental experts uit kringen van Defensie, van ex-militairen tot kabinetslui, vakbondsmensen en professoren.

Daaruit blijkt dat personeel een erg zware kostenpost is, goed voor 70% van het defensiebudget, terwijl dat eigenlijk slechts 50% zou moeten zijn, zegt Alexander Mattelaer, defensiespecialist van de VUB. Het is dus vrijwel zeker dat fors het mes zal worden gezet in de personeelskosten. Sinds het einde van de Koude Oorlog is ons leger al gevoelig ingekrompen en nu hebben we nog ongeveer 32.000 mannen en vrouwen onder de wapens.

Over hoeveel banen er zullen sneuvelen, is er geen eensgezindheid, maar de experts denken dat er tussen de 25.000 en 20.000 militairen zullen overblijven. Een derde minder dus, zeker omdat de meeste meningen eerder naar het laatste cijfer neigen.

Nu zijn er nogal wat oudere militairen en vanaf 2019 zou er een versnelde golf van pensioneringen aankomen à rato van duizend mensen per jaar. Toch vreest ex-stafchef generaal op rust Charles-Henri Delcour dat dat mogelijk niet zal volstaan en dat naakte ontslagen dus niet uitgesloten zijn. 

Extra probleem: Defensie zou dan ook geen nieuwe mensen mogen aanwerven. Oud-generaal Hubert De Vos vindt dat onmogelijk, want met een grote uitstroom en geen nieuwe mensen zou een pak ervaring en know-how verloren gaan en dreigt de werking van Defensie in het gedrang te komen.

Welke kazernes moeten er sluiten?

Minder volk betekent uiteraard ook dat er vrijwel zeker kazernes zullen sluiten. Onder meer de kazernes in Bastenaken, Ieper en Gavere worden genoemd als kandidaten voor sluiting, maar dat zou ook het geval kunnen zijn voor de basis in Koksijde.

Die laatste is bekend als uitvalsbasis voor de Seakings die reddingsoperaties uitvoeren op de Noordzee, maar dat laatste behoort niet tot de kerntaken van het leger en zou kunnen worden uitbesteed aan de privésector. Dat zou goedkoper zijn omdat het gebruik van de nieuwe NH90-helikopter duurder uitvalt dan dat van de oude Seakings.

Ook denken de experts dat er een keuze gemaakt zal moeten worden tussen de luchtmachtbases van Beauvechain of die van Florennes, waar onze F-16's gebaseerd zijn. Die laatsten zijn intussen oud en aan vervanging toe. Wie die vervanger ook wordt, hij zal hoe dan ook een fors stuk uit het budget bijten en dat gaat uiteraard ten koste van andere investeringen.

Het sluiten van kazernes is hoe dan ook slecht nieuws voor militairen die moeten vertrekken of verhuizen, maar ook voor de omgeving die daar erg vaak economisch baat bij heeft.