"Inspanningen van de kerk dreigen in het niets te vallen"

"De inspanningen van de kerk dreigen in het niets te vallen." Dat vreest professor theologie Hans Geybels nu het bisdom van Brugge onder vuur ligt door twee opeenvolgende netelige zaken. Kerkjurist Rik Torfs wil niet meteen spreken van fouten van bisschop Jozef De Kesel. Die heeft moeilijke afwegingen moeten maken, zegt hij.

Het bisdom van Brugge ligt onder vuur. In Middelkerke werd een voor aanranding veroordeelde pastoor aangesteld. Hij moest afzien van de functie na fel protest. De pastoor van Hooglede mocht dan weer aanblijven ondanks een onderzoek naar seksueel misbruik.

“Ik betreur dat dit gebeurt bij bisschop De Kesel (foto)”, zegt theoloog Hans Geybels aan deredactie.be. Volgens hem is de bisschop van Brugge wel degelijk iemand die seksueel misbruik in de kerk wil aanpakken. “Hij is iemand die de zaken ernstig aangepakt heeft. Hij heeft ook persoonlijk met alle slachtoffers gesproken.”

Volgens Geybels, de voormalige woordvoerder van kardinaal Danneels, valt De Kesel in de zaak van de pastoor van Middelkerke weinig te verwijten. Dat hij iemand geen tweede kans zou geven, zou weinig christelijk zijn, klinkt het. Al was er wellicht beter gekozen voor een andere invulling en was een functie in bijvoorbeeld een rusthuis een betere oplossing geweest dan een functie als parochiepriester.

Over het nieuwe geval in Hooglede kan Geybels weinig zeggen omdat hij de details niet kent. Maar dat de priester ondanks een verbod van het bisdom nog steeds contact had met minderjarigen, verbaast hem wel. “Als het werkelijk om een echte pedofiel gaat, dan is het heel straf dat dat niet beter gecontroleerd wordt.”

Voor de kerk doen de beide zaken geen goed aan het al beschadigde imago. “De kerk heeft grote inspanningen gedaan. En die dreigen door deze zaken in het niets te vallen. Zeker omdat het nu twee keer op rij is.” En de kerk doet wel degelijk inspanningen, klinkt het. Zo is er een arbitragecommissie aan het werk die zaken van seksueel misbruik door priesters behandelt.

"Dat het in Brugge gebeurt, is toeval"

"Wat nu in het bisdom Brugge gebeurt, is volgens mij toeval. Het zou ook elders kunnen gebeuren", zegt kerkjurist Rik Torfs. Zo'n zaak als die in Hooglede beoordelen, is niet makkelijk, benadrukt hij. "Het bisdom heeft een schorsing uitgesproken om om te gaan met jongeren. Het is altijd een beetje afwegen hoe je het juist aanpakt. Moet je onmiddellijk schorsen met natuurlijk een stigma tot gevolg, of moet je afwachten hoe het gerechtelijk onderzoek verder verloopt?"

"Het belangrijkste is dat een bisschop geloofwaardig optreedt, dat hij de nodige maatregelen neemt. Dat moet hij zelf afwegen. En het allerbelangrijkste is dat de zaak onmiddellijk naar het parket wordt gestuurd. Dat is in deze zaak gebeurd. En intussen moet de bisschop de nodige maatregelen nemen. Dat moet geval per geval beoordeeld worden." In de zaak van de pastoor van Middelkerke, nam Torfs het op voor bisschop De Kesel. "Een moedige beslissing", noemde hij het toen.

Ook in de toekomst zullen er nog gevallen naar boven komen, zegt Torfs, en niet alleen in de kerk. "Pedofilie is helaas van alle tijden. In verschillende milieus: in de kerk, maar ook in de sport of de geneeskunde, zelfs in de politiek, zullen we nog wel gevallen krijgen. Het is belangrijk voor de samenleving om een beleid uit te stippelen over hoe daarop gereageerd wordt. Het maakt natuurlijk veel emoties los en de maatschappij reageert er terecht streng op."

Update: priester vrijgesproken

De priester uit Hooglede is later vrijgesproken. Lees meer via deze link.