"Provincie Antwerpen omdopen tot Midden-Brabant"

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen de provincie Antwerpen omdopen in Midden-Brabant. Volgens hen logisch in het kader van de ontvoogding van de "grootsteden" Antwerpen en Gent. Steden met meer dan 200.000 inwoners kunnen volgens het regeerakkoord uit de provincie stappen en zelf de provinciale bevoegdheden uitvoeren. In dat geval zou het absurd zijn dat de provincie Antwerpen die naam behoudt, luidt het.
Wapenschild van de provincie Antwerpen

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te bezorgen", zeggen Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open VLD), de fractieleiders van de regeringspartijen in het Vlaams Parlement.

"Als we kijken naar de provincie Antwerpen, zonder de stad Antwerpen, lijkt het ons evident dat we die provincie een andere naam geven, waarbij de duidelijkheid voor de burgers ook toeneemt. Een voor de hand liggende naam is dan Midden-Brabant, denken wij", licht Van Dijck het voorstel van decreet toe. Midden-Brabant, omdat de provincie ten zuiden van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en ten noorden van Vlaams- en Waals-Brabant ligt.

Historisch

"Midden-Brabant" is bovendien "een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad. Deze benaming liet ook niet altijd een vanzelfsprekende identificatie met het provinciale niveau toe. In sommige subregio's was dit niet evident", luidt het nog.

De drie Vlaamse Parlementsleden geloven dat het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt het juiste moment is om deze nieuwe naam te adopteren. Ze willen het debat over de beleidsbrief gebruiken om deze naamdiscussie op de agenda te plaatsen.

Het idee om Antwerpen om te dopen tot Midden-Brabant is niet nieuw, want in 2008 diende Vlaams Belang in de Kamer al een voorstel in om de provincie zo te noemen.

Meest gelezen