"Wij passen regels toe die OESO vastlegt"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ziet geen graten in de belastingakkoorden die het grote multinationals mogelijk maken om weinig belastingen te betalen. "We passen de regels toe die door de OESO zijn vastgelegd", klinkt het. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onderzoekt op dit moment de belastingdeal die brouwer AB InBev sloot met ons land.

"Wij zijn een kleine, open economie in een grote internationale economische zee", zegt Van Overtveldt. "Er zijn regels vastgelegd in het kader van de OESO die duidelijk zijn, die transparant zijn en die ook door heel veel landen toegepast worden. Wij passen die ook toe, in dit geval is dat klaarblijkelijk gebeurd."

AB InBev kreeg via een geheim akkoord de toestemming om winsten uit het buitenland te versluizen naar een fictief bedrijfje in België, een belastingvehikel dat enkel op papier bestaat. Op die manier moest de brouwerijketen slechts 4 procent belastingen betalen op die winsten.

Van Overtveldt heeft er geen problemen mee dat de BBI de constructie onderzoekt. "Het feit dat de BBI daar vragen bij heeft, vind ik niet ongewoon. Dit is eigen aan een rechtsstaat: een beslissing kan tegenprocedures uitlokken."