België vanaf vandaag voorzitter van Raad van Europa

België is vanaf vandaag voorzitter van de Raad van Europa. De Raad is een Europese instelling met 47 leden die moet toezien op het respecteren van democratie en mensenrechten. De focus van België zal vooral liggen op de crisis tussen Oekraine en Rusland.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) was aanwezig in Straatsburg om "de sleutel van het voorzitterschap" in ontvangst te nemen van uittredend voorzitter Azerbeidjan. Het zesmaandelijks voorzitterschap van België zal vooral aandacht besteden aan de crisis in Oekraïne.

Wat is de Raad van Europa?

De Raad van Europa werd in 1949 opgericht als onafhankelijke entiteit dat op mensenrechten wilde focussen. Het was de bedoeling om van daaruit een soort Europese gemeenschap op te richten, maar dat gebeurde niet. De oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951 stak daar een stokje voor.

Vandaag is de Raad van Europa nog steeds geen onderdeel van de Europese Unie en het mag dan ook niet verward worden met de Raad van de Europese Unie, waar alle bevoegde ministers van Europese lidstaten over een bepaald thema vergaderen.

De belangrijkste verwezenlijking van de Raad van Europa is het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Schendingen daarvan kunnen aangevochten worden voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.