Brusselse verkiezingskandidaten trekken naar Europees Hof

Drie kandidaten voor het Brussels parlement dienen klacht in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het Brusselse gewest werd het tellen van de stemmen op de verkiezingsdag van 25 mei ernstig verstoord door een informaticabug.

In het Brusselse gewest werd het tellen van de stemmen op de verkiezingsdag van 25 mei ernstig verstoord door een informaticabug. Sindsdien probeerden niet-verkozen kandidaten als Verzin, de Beauffort en Köse vergeefs om een nieuwe stembusgang te forceren.

Nu in België alle middelen zijn uitgeput, wenden ze zich tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarmee willen Georges Verzin (MR), Yvan de Beauffort (MR) en Sait Köse (FDF) op termijn een aanpassing van de regels over de controle en validering van de stembusgang afdwingen.