Heropstart Doel 3 en Tihange 2 gepland op 1 april

GDF Suez wil de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 op 1 april opnieuw opstarten. Dat blijkt uit de planning die GDF Suez, de Franse moedermaatschappij boven Electrabel, online heeft gepubliceerd. Eerder vandaag had GDF Suez gezegd dat de kernreactoren eind deze winter al konden worden heropgestart. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) reageerde dat zij het dossier nog niet gekregen hebben en dat eerst grondig willen analyseren vooraleer uitspraken te doen. "Het FANC zal zich niet onder druk laten zetten. Voor ons is het enige wat telt de nucleaire veiligheid."

De afgelopen jaren werden enkele keren scheurtjes aangetroffen in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2, wat ertoe leidde dat die stilgelegd werden.

"De verklaring van GDF Suez is een beetje voorbarig. Het FANC wacht nog steeds op het dossier van Electrabel dat ze moeten indienen om zo'n heropstart te rechtvaardigen", zegt woordvoerster Nele Scheerlinck. "Wij kunnen dus absoluut nog geen uitspraken doen over de uitkomst van dat dossier."

"Dit is een belangrijk dossier voor het FANC, wij geven daar prioriteit aan. Maar in het belang van de veiligheid gaan wij de tijd nemen om dat zeer grondig en uitgebreid te analyseren", vertelt Scheerlinck. Het FANC moet eerst zijn toestemming geven vooraleer van een heropstart sprake kan zijn.

"Ons niet onder druk laten zetten"

GDF Suez zwakte de eerdere verklaringen in de loop van de dag af en zei te "hopen" dat de kernreactoren eind deze winter opengaan. Maar in de loop van de middag publiceerde het bedrijf de planningen voor beide reactoren online. En daaruit blijkt dat beide Doel 3 en Tihange 2 op 1 april 2015 opnieuw opgestart zullen worden.

Het FANC had na het eerste berichten van GDF Suez ook vragen bij de manier waarop Electrabel de tests heeft uitgevoerd. "Vooraleer Electrabel dat dossier kan indienen moet het FANC zich nog uitspreken over de methodologie van dat dossier. Er moeten eerst nog heel wat stappen doorlopen worden voor we kunnen spreken van een eventuele heropstart."

Het is opvallend dat GDF Suez al communiceerde, lang voordat er van een heropstart sprake kan zijn. "Misschien willen ze ons onder druk zetten om snel een beslissing te nemen maar het FANC zal zich niet onder druk laten zetten. Voor ons is het enige wat telt de nucleaire veiligheid."

Intussen heeft GDF Suez gecommuniceerd dat het de conclusies en de toestemming van het FANC zal afwachten.