OESO wil rijkentaks in België

Binnen de regering vindt CD&V vooralsnog geen gehoor voor haar roep om een vermogenswinstbelasting. Maar de OESO staat op hetzelfde standpunt: verschuif de lasten van arbeid naar consumptie, vervuiling en vermogenswinst.

Als het kernkabinet morgen bijeenkomt om het over een vermogenswinstbelasting te hebben, heeft CD&V alvast één extra argument in handen om haar gelijk te halen. In haar voorlopige aanbeveling adviseert de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de regering-Michel om zoiets als een rijkentaks in te voeren. Dat staat te lezen in De Standaard en Le Soir. 

Volgens de OESO - de organisatie waar Yves Leterme ooit deel van uitmaakte - rekent België voor haar inkomsten te veel op lasten uit arbeid en socialezekerheidsbijdragen. Aangezien dat zwaar weegt op jobcreatie zou een tax shift wenselijk zijn, naar consumptie, vervuiling maar ook vermogens.

Te meer, zo betoogt de OESO, omdat de lasten op vermogenswinsten "erg laag" liggen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de meerwaardenbelasting, die het ondernemers als Marc Coucke mogelijk maakt om hun bedrijf te verkopen zonder dat ze daar één cent belasting op betalen.

De regering is niet verplicht om de aanbevelingen van de OESO te volgen. Maar er zal wel een debat over ontstaan: Michel I heeft tot vrijdag de tijd om haar bevindingen over de voorlopige aanbevelingen te formuleren. Eind deze maand wordt het rapport dan in zijn definitieve versie gegoten.