Van Overtveldt: "Ik sluit vermogenswinstbelasting niet uit"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) sluit een vermogenswinstbelasting niet uit. Hij zei dat - naar eigen zeggen - in naam van de regering tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Ook N-VA-Kamerfractieleider Hendrik Vuye sluit een invoering niet uit.

"De regering stelt in haar regeerprogramma - dat is uiteindelijk de enige reële stem van de regering - dat een verdere taxshift moet worden onderzocht", aldus Van Overtveldt.

"Ik neem aan dat we dat binnen de regering gaan doen. Wat daarbij aan de orde komt en wanneer, zal onderwerp zijn van verdere discussie binnen deze regering."

"Iedere partij van de coalitie heeft daarover zijn eigen ideeën. Die zullen ten gepaste tijd op tafel komen, maar het is vandaag echt te vroeg om daar concrete uitspraken over te doen", zegt de minister.

"De regering heeft nog heel wat werk met het uitvoeren van de al afgesproken maatregelen uit het regeerakkoord, dus het zou best kunnen dat de discussie over een vermogenswinstbelasting niet voor morgen is. Maar je kan natuurlijk nooit voorspellen in welke context je terechtkomt en welke imperatieven er mogelijk van buiten uit kunnen komen om die discussie toch sneller te gaan voeren", aldus Van Overtveldt.

Vuye

Ook N-VA-fractieleider Hendrik Vuye sluit de invoering van een vermogenswinstbelasting niet uit.

Dat moet dan wel gebeuren in het kader van een tax shift waarbij de lasten op arbeid en de loonlasten worden verlaagd, en niet in het kader van een saneringsoperatie.

Vuye stelde wel meteen een reeks voorwaarden. Zo mag de middenklasse er niet voor betalen, moet rekening worden gehouden met de minwaarden en pleit N-VA voor een vrijstelling van de kleine spaarder. Ook liet hij horen dat zijn partij ook sociaaleconomische zaken op tafel zal leggen, omdat een invoering zou neerkomen op het openbreken van het regeerakkoord.

REPORTERS