Welzijn besteedde afgelopen vijf jaar 9 miljoen euro aan kunst

Wanneer een ziekenhuis of welzijnsvoorziening wordt gebouwd met financiële steun van de Vlaamse overheid, gaat verplicht een deel van het subsidiebedrag naar hedendaagse kunst. De afgelopen vijf jaar is op die manier vanuit Welzijn zo'n 9 miljoen euro aan kunst gespendeerd. "Het achterliggende idee is goed, want kunst werkt helend", stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open VLD), "maar of welzijn daar nu noodgedwongen zoveel moet aan uitgeven in tijden van schaarste, lijkt me zeer voor discussie vatbaar."
AP2014

De Vlaamse overheid ondersteunt via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) infrastructuurwerken aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Maar een deel van die VIPA-subsidies gaan verplicht naar hedendaagse kunst. Dat is decretaal verankerd.

Vanaf toegekende subsidies van 250.000 euro moet 2 procent (= minimaal 5000 euro) naar hedendaagse kunst gaan, tussen de 250.000 euro en 1,25 miljoen euro gaat het om 1,5 procent (of maximaal 18.750 euro). Boven de 2,5 miljoen euro wordt dat tenslotte 0,5 procent (of minimaal 12.500 euro) voorzien. "Op die manier werd de afgelopen 5 jaar exact 8.996.560 euro aan kunst besteed", zo antwoordde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van Martine Taelman.

"Sta achter het idee, maar niet tot elke prijs"

Het achterliggende idee is dubbel. Zo is het enerzijds de bedoeling Vlaamse kunstenaars extra te ondersteunen. Anderzijds werkt kunst helend. "Ik sta achter dit idee", aldus Taelman, "maar niet tot elke prijs". Zij wijst erop dat de kunstinvesteringen vallen onder de wet op openbare aanbesteding, waardoor de investering al eens naar buitenlandse kunstenaars gaat.

Nog volgens Taelman zou met het bedrag van 9 miljoen euro "heel wat schrijnende situaties in de zorgsector kunnen opgelost worden". "Mijn voorstel zou zijn om het idee om kunst te tonen te behouden, maar de bouwheren vrij te laten in het te besteden bedrag en hen de kans te geven om er creatief mee om te springen, zoals ook de niet-gesubsidieerde welzijnsinstellingen doen", aldus Taelman.