"Belg geniet dit jaar minder belastingvermindering dan gedacht"

De nieuwe regering gaat snoeien in de belastingverminderingen, dat meldt De Tijd. Wie bijvoorbeeld aan pensioensparen doet, zal dit jaar niet 950 euro fiscaal in mindering kunnen brengen, maar 940 euro.

De regering-Michel gaat een reeks belastingverminderingen voor vier jaar bevriezen en dus niet aanpassen aan de stijging van de levensduurte. De verminderingen worden bevroren op het niveau van 2013 blijkt nu en niet op het niveau van dit jaar.

"Dit is absoluut geen fiscale fairplay", reageert fiscalist Jef Wellens. Hoewel het juridisch perfect kan, betreurt hij dat bepaalde bedragen die voor belastingenplichtigen al een ruime tijd bekend zijn, aan het eind van het jaar herroepen worden. "De fiscus publiceert ieder jaar in januari de bedragen die zullen gelden voor dat jaar. Dat is ook gebeurd in januari 2014. Uiteindelijk gaat men daar nu op terugkomen. Het is de eerste keer dat zo'n bevriezing er met terugwerkende kracht komt."

Volgens Wellens worden vooral gepensioneerden, zieken en invaliden het zwaarst getroffen omdat vooral zij genieten van de grote belastingverminderingen. "Zij hebben gedurende het hele jaar bedrijfsvoorheffing ingehouden gezien op hun vervangingsinkomen, die eigenlijk gebaseerd was op een verkeerd bedrag. Voor een ziekteverzekering van 23.000 euro scheelt dat toch 50 euro vermindering die men nu minder krijgt. Dat is dus eigenlijk een belastingverhoging van 50 euro."

"Mensen zullen geen geld verliezen"

Barend Leyts, woordvoerder van premier Charles Michel (MR), wil in een reactie aan onze redactie benadrukken dat alle mensen dezelfde belastingvoordelen zullen genieten als vorig jaar, ook nu de verminderingen bevroren worden op het niveau van 2013.

Ook minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), reageert dat het om dezelfde belastingverminderingen als vorig jaar gaat en dat er van de mensen dus niets wordt afgenomen. Alleen worden de belastingverminderingen niet geïndexeerd, wat volgens de minister ook overlegd werd met alle betrokken partijen. "Er is een gesprek geweest met onder meer de banken en dat overleg wordt verder gezet om tot een goede afwikkeling van al deze ingrepen te komen. Het klopt dus niet dat de regering iets doet dat dan als koud water in iedereens nek valt."

Van Overtveldt wil daarnaast "met klem" herhalen dat de laagste uitkeringen en de laagste pensioenen gevrijwaard worden. "Bovendien zal de regering ook belastingverlagingen doorvoeren, bv. op vlak van de forfaitaire aftrek van beroepskosten."

Wat betekent dit voor uw belastingaangifte?

  • Wie aan pensioensparen doet, zal dit jaar maar 940 euro fiscaal in mindering kunnen brengen, in plaats van 950 euro.
  • Voor het langetermijnsparen via een levensverzekering daalt de maximale premie die je kan inbrengen van 2.280 euro naar 2.260 euro.
  • Wie een woonbonus heeft ontvangen (tweede verblijf), kan dan weer maximaal 3.010 euro fiscaal in mindering brengen in plaats van 3.040 euro.
  • Voor een passiefhuis, bedraagt de maximale premie die je fiscaal in mindering kan brengen niet 910 maar 900 euro.
  • Wie een elektrische wagen heeft aangekocht, zal dit jaar niet 3.040 fiscaal in mindering brengen, maar 3.010 euro.
  • Voor een nulenergiewoning, bedraagt die premie dit jaar 1.810 euro in plaats van 1.830 euro.
  • Voor werkgeversaandelen, kan men fiscaal 750 euro in mindering brengen in plaats van 760 euro.
  • Wie energiebesparende uitgaven (zoals bv. zonnepanelen) heeft gedaan, verliest het fiscaal voordeel op 40 euro, de maximale premie die men daarvoor fiscaal kan inbrengen zakt namelijk van 3.950 euro naar 3.910 euro.
  • Voor een ziekte-uitkering daalt het bedrag van 2.627 euro naar 2.598 euro.
  • Wie een pensioen krijgt of vervangingsinkomsten ontvangt, zal dit jaar niet 2.046 fiscaal in mindering brengen, maar 2.024 euro.