Burkina Faso krijgt een civiele overgangsregering

In het West-Afrikaanse land Burkina Faso zijn afgevaardigden van het leger, de oppositie, religieuze leiders en het maatschappelijke middenveld het eens geraakt over een machtsoverdracht naar een burgerregime. Eind vorige maand is Blaise Compaoré, de president die het land 27 jaar lang met ijzeren vuist heeft geleid, afgetreden onder druk van massaal volksprotest.

Het zogenoemde overgangscharter bepaalt dat een kiescollege een civiele overgangspresident zal kiezen. De voorzitter van het overgangsparlement zal ook een burger zijn. Uit welke rangen - civiel of militair - de overgangspremier komt, is niet duidelijk aangegeven, maar de regeringsleider zal door de overgangspresident worden aangeduid.

De overgangspresident zal niet mogen deelnemen aan de verkiezingen die over een jaar moeten worden uitgeschreven.

Over de rol van luitenant-kolonel Isaac Zida (foto), die de macht naar zich toetrok na het vertrek van Compaoré, bestaat geen duidelijkheid. Vorige week had de Afrikaanse Unie de Burkinese militairen een ultimatum gesteld: binnen de twee weken moesten ze de macht overdragen aan een civiel regime, zoniet zouden er sancties komen.

Waarnemers sluiten niet uit dat Zida achter de schermen een belangrijke rol zal blijven spelen.