De Wever over Mayeur: "Kat in het nauw maakt rare sprongen"

De burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) zegt dat hij de amokmakers onder de betogers van vorige week in Brussel - en dan in het bijzonder de Antwerpse dokwerkers - niet kon of mocht tegenhouden. De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) verklaarde vandaag nochtans dat De Wever dat had moeten doen op grond van de Voetbalwet. "Die uitspraak is tamelijk onbegrijpelijk", vindt De Wever.

Mayeur wees vanmorgen bij de RTBF op de verantwoordelijkheid van zijn Antwerpse collega. "De Voetbalwet ten aanzien van hooligans is zeer duidelijk. We hebben hier dezelfde situatie. Het is bij het vertrek dat ervoor gezorgd moet worden dat deze mensen niet naar Brussel komen", stelde Mayeur.

Maar De Wever wijst die beschuldiging resoluut van de hand. "Als Mayeur de toelating heeft gegeven voor de nationale betoging dan heb ik geen enkele wettelijke grond om de betogers tegen te houden", dient De Wever de Brusselse burgemeester nu van antwoord. "Als ik mensen had belet om deel te nemen aan de betoging, dan was ik nu wellicht geen burgemeester meer."

"Ik heb dan ook met enige verbazing kennisgenomen van de uitlatingen van Mayeur", reageert de Antwerpse burgemeester nog. "De Voetbalwet is hier totaal niet relevant en de uitspraak van Mayeur is tamelijk onbegrijpelijk."

Kwaad is De Wever naar eigen zeggen niet. "Een kat in het nauw maakt rare sprongen", luidt zijn conclusie. Een duidelijke verwijzing naar de bakken kritiek die Yvan Mayeur na de nationale betoging van 6 november over zich heen heeft gekregen.

Mayeur nuanceert

De burgemeester van Brussel Yvan Mayeur heeft in "Vandaag" op Radio 1 zijn uitspraken van vanmorgen enigszins genuanceerd. Hij erkent dat Bart De Wever vorige donderdag wettelijk gezien eigenlijk niets kon doen, maar in de toekomst moet dat voor Mayeur wel veranderen.

"Ik stel mij de vraag of de minister van Binnenlandse Zaken zal spreken met de burgemeesters van de grote steden om te bekijken of we in de toekomst proactief kunnen optreden op basis van de Voetbalwet." De minister van Binnenlandse Zaken is Jan Jambon, partijgenoot van Bart De Wever, die eerder ook al kritiek heeft geuit op de aanpak van de Brusselse burgemeester.

Mayeur roept daarnaast ook alle burgemeesters op om beter samen te werken in geval van een grote betoging.