Elektronische sigaret met nicotine helpt rokers te doen stoppen

De elektronische sigaret met nicotine is voor rokers een succesvol alternatief om op termijn minder te gaan roken of er zelfs helemaal mee te stoppen. Dat blijkt uit een experiment dat Leuvense onderzoekers gedurende 8 maanden uitvoerden met 48 proefpersonen. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat de sigaret op de Belgische markt zou toegelaten worden.

Terwijl e-roken het klassieke roken imiteert ligt de hoeveelheid toxische stoffen in een e-sigaret met nicotine naar schatting 100 tot 1.000 lager dan bij een gewone sigaret. Uit het experiment bleken de deelnemers, die hoegenaamd niet van plan waren om te stoppen met roken, op den duur meer geneigd om hun sigaretten voor e-sigaretten te ruilen en hun tabaksverslaving af te bouwen.

Op het einde van de testperiode onthield 21 procent zich volledig van roken, terwijl het aantal gerookte tabakssigaretten gemiddeld met 60 procent afgenomen was. Dat zijn betere cijfers dan voor rokers die louter op wilskracht proberen te stoppen. Daarvan slaagt slechts 3 tot 5 procent erin om na een stoppoging gedurende 6 tot 12 maanden rookvrij te blijven.

"Mits praktische ondersteuning bij het gebruik biedt de e-sigaret met nicotine vele rokers een succesvol alternatief om minder of zelfs geen tabak meer te roken. Men voert nog steeds de handeling uit, inhaleert nicotinedamp, maar de schadelijke effecten van een tabakssigaret blijven hen bespaard", aldus Frank Baeyens en Dinska Van Gucht van de Eenheid Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie van de KU Leuven.

Anders dan in onze buurlanden mogen e-sigaretten met nicotine in ons land momenteel echter niet verkocht worden. Gelet op deze onderzoeksresultaten pleiten de beide onderzoekers voor een nieuw juridisch kader in dit verband.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Meest gelezen