Fitch bevestigt huidige rating van België, maar verlaagt vooruitzichten

Fitch heeft vanavond de rating van België bevestigd op AA, maar de vooruitzichten verlaagd van stabiel naar negatief. Het ratingagentschap haalt als voornaamste reden aan dat er inzake de sanering van de begroting in 2014 te weinig vooruitgang is geboekt.

Verder zijn de evolutie van de schuldgraad en de tegenvallende economische groeivooruitzichten de voornaamste oorzaken waarom Fitch de vooruitzichten verlaagt.

Volgens premier Charles Michel (MR) toont de bevestiging van de Fitch aan dat er vertrouwen mag zijn in België. "Er is geen institutionele crisis in ons land", klinkt het nog bij Michel.

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kan een effectieve verlaging van de Belgische rating vermeden worden indien de regering zich aan het regeerakkoord houdt. Van Overtveldt maakt zich sterk dat de regering de vooruitzichten opnieuw kan ombuigen naar stabiel. Hij verwijst naar de mededeling van Fitch, die stelt dat "het begrotingsontwerp voorziet in een sterke daling van het globaal begrotingstekort naar 2,1 procent van het bbp in 2015".

"Het is gebaseerd op saneringsmaatregelen ten belope van 1 procent van het bbp die hoofdzakelijk structureel zijn en werken op het beheersen van de uitgaven. Dit is een significant verschil met de kwaliteit van maatregelen inzake publieke sanering die sinds 2009 te veel gesteund heeft op eenmalige ingrepen en belastingverhogingen", zo citeert de minister Fitch.