VN: "Islamitische Staat begaat misdaden tegen mensheid in Syrië"

"De terreurgroep Islamitische Staat (IS) begaat op grote schaal misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden in de gebieden die zij controleert in Syrië." Die beschuldigingen uit de Onderzoekscommissie voor misdaden in Syrië, in het leven geroepen door de Verenigde Naties, geleid door Paulo Sergio Pinheiro.

In het eerste gedetailleerde rapport over de groep, dat vandaag in Genève is gepubliceerd, geeft de Onderzoekscommissie een lange lijst met misdaden, gedocumenteerd door ongeveer 300 getuigenissen van slachtoffers en ooggetuigen. Het gaat om massale slachtingen van etnische en religieuze groepen, onthoofdingen, seksuele slavernij en gedwongen zwangerschap.

De IS heeft "mannen, vrouwen en kinderen onthoofd, gefusilleerd en gestenigd in openbare plaatsen in steden en dorpen in het noordoosten van Syrië", aldus het rapport. De lichamen van de slachtoffers worden vaak drie dagen lang aan kruisen gehangen en de hoofden op palen gespietst in parken als "waarschuwing aan de bevolking over wat haar te wachten staat als zij zich niet naar de dictaten van de gewapende groep plooit".

"Ergste praktijken voor journalisten"

Voormalige gevangenen zeiden dat de ergste martelpraktijken worden voorbehouden aan leden van andere gewapende groepen, journalisten of tolken die voor de buitenlandse pers hebben gewerkt.

Het rapport besteedt voorts aandacht aan het seksuele geweld tegen vrouwen en stelt dat gezinnen vaak hun minderjarige dochters uithuwelijken uit vrees dat zij gedwongen huwelijken met jihadisten moeten sluiten.

Volgens de commissie heeft de IS aan kracht gewonnen ondanks de Westerse luchtaanvallen. De experten roepen staten die invloed hebben op het conflict op om geen wapens meer aan Syrië te leveren als er risico is dat zij gebruikt kunnen worden voor het schenden van de internationale mensenrechten.

De commissie had enkel een mandaat om de IS-misdaden in Syrië te onderzoeken, niet die in Irak.