Zure regen daalt neer over IJsland

De uitbarsting van de IJslandse vulkaan Bardarbunga veroorzaakt al weken zure regen op het eiland. De uitbarsting is al bezig sinds eind augustus, en daarbij is onder meer veel zwaveldioxide ontsnapt. Dat kan zich omzetten in zwavelzuur, waardoor de neerslag vervuild wordt.

Het IJslands meteorologisch instituut begon in september met het verzamelen van stalen regenwater op diverse plaatsen over het hele eiland. In 40 procent van de stalen bleek het regenwater verzuurd. Er werden pH-zuurtewaarden gevonden tot 3, terwijl regenwater normaal gezien een pH tussen 5 en 6 heeft.

De Vulkaanafdeling van het IJslandse KMI heeft laten weten dat er over het hele land zure regen is gevonden, maar (nog) niet in voldoende verschillende locaties om te kunnen zeggen dat het hele land getroffen is door zure regen.

"Grootste uitbarsting in 200 jaar"

Zure regen heeft wellicht geen directe impact op de gezondheid van mensen, maar heeft een schadelijk effect op de planten- en de dierenwereld. Visbestanden kunnen erdoor worden aangetast. Voorts kan zure regen metalen constructies en elektrische kabels beschadigen.

IJsland was in een ver verleden rijk bebost, maar nu blijven er maar weinig bomen over. Hier en daar worden herbebossingsprogramma's opgestart, maar de bomen hebben het moeilijk door het harde klimaat en groeien sowieso erg langzaam. Het is niet duidelijk hoe groot de impact van de zure regen zou kunnen zijn op planten en bomen. De natuur leeft in IJsland kort maar hevig op, van mei tot augustus.

Experts wijzen erop dat naast de vulkaanuitbarsting meerdere factoren de pH-waarde van regenwater beïnvloeden, zoals geothermische activiteiten. "Als we kijken naar de hoeveelheid uitstromend magma, gaat het bij de Bardarbunga om de grootste uitbarsting in 200 jaar", zegt seismoloog Martin Hensch. "Maar de uitbarsting is helemaal niet explosief, en kan op dat vlak helemaal niet vergeleken worden met de Eyjaflallajökull."