"Vermogenswinstbelasting wordt best internationaal geregeld"

Premier Charles Michel (MR) vraagt aan zijn ministers om de discussie over een eventuele uitbreiding van het regeerakkoord niet meer "op straat" te voeren, maar wel binnen de ministerraad. Hij reageert daarmee op de discussie over de vermogenswinstbelasting van de afgelopen dagen. "We hebben bij de onderhandelingen uitgebreid gediscussieerd over fiscaliteit. Het regeerakkoord is daar het resultaat van", zegt hij in De Morgen.

De afgelopen dagen is er heel wat gezegd en geschreven over de vermogenswinstbelasting. Zo'n belasting is niet opgenomen in het regeerakkoord en sommige fiscale specialisten stellen zich daar vragen bij. En ook binnen de regering blijkt er onenigheid. Dat bewijzen althans de verschillende versies van de verschillende ministers de afgelopen dagen in de media.

Een discussie die niet meteen op enthousiasme kan rekenen bij de premier. "Ik laat me geen agenda opleggen", zegt hij in de krant. "We hebben bij de regeringsonderhandelingen al behoorlijk uitgebreid gediscussieerd over fiscaliteit. Het regeerakkoord is daar het resultaat van en het heeft bovendien de steun van een grote meerderheid van de volksvertegenwoordigers. Iedereen kan lezen wat daarin staat en wat er niet in staat. Ik vraag van de vier partijen dat ze dat loyaal uitvoeren."

En toch lijkt Michel de deur niet helemaal te willen sluiten. "Deze regering heeft de ambitie om op termijn een grote fiscale hervorming door te voeren zodat het belastingsysteem vereenvoudigd kan worden. In dat kader kan er over een tax shift (het verschuiven van belastingen, nvdr.) gesproken worden, maar ik doe geen voorafname om dat te doen."

"Er is een regeerakkoord. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we het gaan doen", vervolledigt Michel. "Het is mijn overtuiging dat een belasting op vermogenswinst best op internationaal niveau geregeld wordt."