Bart De Wever overtuigend herkozen als N-VA-voorzitter

Bart De Wever is met een grote meerderheid herkozen als N-VA-voorzitter. Hij kreeg 90,76 procent van de stemmen. Dat is op de partijraad bekendgemaakt. De N-VA-leden geven De Wever zo op overtuigende wijze groen licht voor een vierde termijn aan het hoofd van de Vlaams-nationalistische partij. De Wever, die al sinds 2004 N-VA-voorzitter is, had één tegenkandidaat: Geert Vertongen, de voorzitter van N-VA Diepenbeek.

Een verrassing is het niet echt: Bart De Wever is in de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen herkozen tot voorzitter van de N-VA. De N-VA-leden geven De Wever zo een vierde keer het mandaat om hun partij te leiden. "Ik kan u geruststellen: ik ben niet van plan voor eeuwig voorzitter te blijven", reageerde de herkozen voorzitter.

De Wever bedankte de leden en ook zijn tegenkandidaat Geert Vertongen, die toch 9 procent van de stemmen haalde. "Geert heeft een waardige campagne gevoerd, waarin hij een aantal terechte bekommernissen onder de aandacht bracht. Een aantal van die punten, zal ik dan ook verder uitwerken."

De nieuwe - en oude - voorzitter wees er verder op dat zijn vers mandaat nodig is voor de stabiliteit van de partij, die nu op alle politieke niveaus in België meedraait. "We zijn een partij die opnieuw in volle verandering zit. Een partij ook, die nu haar programma in beleid moet omzetten. En daarvoor langs verschillende zijden belaagd wordt. Nu hebben we als partij nood aan stabiliteit en continuïteit. We mogen onze talenten niet opbranden vooraleer ze zich kunnen bewijzen."

De Wever blijft zo voor de komende drie jaar aan het roer van zijn partij.

Een vierde termijn

Bart De Wever werd voor het eerst partijvoorzitter in 2004. Hij haalde toen 95 procent van de stemmen. In 2008 98,89 procent en in 2011 99,35 procent.

Volgens de statuten van de partij mag een voorzitter slechts twee mandaten aanblijven. Maar zowel nu als in 2011 kreeg hij daarvoor een uitzondering.