Minister-president Paasch optimistisch over Duitstaligen in België

Olivier Paasch, de minister-president van de Duitstalige gemeenschap, is positief over de situatie van de Duitstaligen in België. Dat verklaarde hij naar aanleiding van het feest van de Duitstalige gemeenschap en de dertigjarige verjaardag van het Duitstalige parlement.

Paasch drukte zich uit in de drie landstalen en in het Engels, en benadrukte de verbondenheid van de "Deutsche Gemeinschaft" met België en de koninklijke familie. Hij wees erop dat koning Filip zich steeds vaker in het Duits uitdrukt en dat hij zelfs deelnam aan de bijeenkomst van staatshoofden uit landen waar Duits gesproken wordt.

"Weinig landen tonen zo'n voorbeeldige politiek ten opzichte van hun minderheden als België tegenover zijn kleine Duitse minderheid", aldus de minister-president. Dat neemt niet weg dat de Duitstalige gemeenschap extra bevoegdheden opeist die momenteel nog in handen zijn van het Waalse Gewest.

Alle partijen in de Duitstalige gemeenschap zijn het er over eens dat ze op dezelfde manier behandeld moeten worden als de andere gemeenschappen, aldus Paasch. Eerder op de dag vroeg de minister-president aan de federale regering al een aanpassing van de financiële middelen van de gemeenschap vanwege de nieuwe bevoegdheden die de gemeenschap heeft gekregen na de zesde staatshervorming. De minister-president verzekerde de andere parlementen en overheden ook nog dat ze van de Duitstalige gemeenschap een constructieve samenwerking kunnen verwachten.

Paasch bracht ook hulde aan zijn voorganger Karl-Heinz Lambertz, die een belangrijke rol speelde in de evolutie van de gemeenschap, die nu door iedereen gekend en erkend wordt.