"Assisenprocedure bij georganiseerde misdaad afschaffen"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pleit ervoor om de assisenprocedure bij rechtszaken over georganiseerde misdaad af te schaffen. Bij passionele misdrijven kan een volksjury volgens Geens wel een meerwaarde zijn. Voorts wil hij het vertrouwen in Justitie herstellen door de duur van de gerechtelijke procedures flink terug te brengen.

Het is niet de eerste keer dat een afschaffing van de assisenprocedure op tafel ligt. "Dat is in het eerste decennium van de 21e eeuw al eens geprobeerd", brengt Geens in "De zevende dag" in herinnering. Er gaat veel tijd verloren door een assisenprocedure, en daarom wil de minister de volksjury in rechtszaken over georganiseerde misdaad afschaffen. De procedure volledig naar de vuilnisbak verwijzen, is echter een brug te ver voor Geens.

Bij passionele misdrijven zou hij assisen immers wel nog blijven gebruiken, "omdat een volksjury daar beter dan wie aanvoelt wat de mensen heeft bezield om zo'n misdrijf te plegen".

"In georganiseerde misdaad, of dat nu financieel, terroristisch of anderszins is, ben ik persoonlijk van mening dat een volksjury minder geschikt is. Mensen zijn bang om te zetelen, en bovendien is er veel expertise vereist in assisenzaken."

Vertrouwen herstellen

Het vertrouwen in justitie zakte de afgelopen jaren naar een dieptepunt. Dat vertrouwen wil Geens herstellen door eerst het vertrouwen van justitie in de politiek te herstellen, en vervolgens het vertrouwen van het publiek in justitie.

"Het vertrouwen in justitie is in containers vertrokken, ik wil nu beginnen om dat in kruiwagens, bestelwagens en vrachtwagens terug te brengen", zegt hij. Dat wil hij doen door onder meer de verjaringstermijn aan te pakken. Die werd de voorbije jaren al gradueel verlengd, maar "wij gaan de verjaring voor een aantal misdrijven naar 20 jaar brengen".

Nog een maatregel die het vertrouwen in justitie kan versterken, is de duur van de gerechtelijke procedure terugbrengen. "Wij willen proberen om een procedure in één aanleg tot één jaar te beperken", aldus Geens.

"Vermogenswinstbelasting sociaal en fiscaal rechtvaardig"

Ook de werklast bij justitie is een oud zeer, weet Geens. "Op lange termijn kunnen we een betere justitie realiseren als we de werklast bevrijden van overbodige zaken die niet meer van de 21e eeuw zijn."

Geens maakt zich sterk dat hij tegen het einde van het jaar de 136 miljoen euro achterstand voor de helft wil wegwerken, maar geeft toe dat extra financiële middelen voor justitie bijzonder welkom zijn.

De CD&V'er kwam ook nog even terug op de vermogenswinstbelasting. "Het regeerakkoord bevat elementen voor een tax shift van arbeid naar andere bronnen van inkomsten, zoals vermogenswinst. Dat is een kwestie van sociale en fiscale rechtvaardigheid. De vraag is wanneer de regering de tijd daar rijp voor acht."