Ducarme: "Debat over meerwaardebelasting komt er, maar niet meteen"

Een meerwaardebelasting op aandelen, zoals CD&V wil, is geen taboe en er zal binnen de regering "te gepasten tijde" over worden gedebatteerd. Dat heeft MR-Kamerfractieleider Denis Ducarme gezegd in het politieke debatprogramma "Mise au point" op RTBF. Hij benadrukt wel dat het niet meteen zal zijn.
ImageGlobe

Volgens Ducarme zal er in de schoot van de ministerraad worden gekeken of zo'n meerwaardebelasting onder de geplande "tax shift" kan vallen. "Maar dat is nu niet het moment. We zijn nog maar een maand bezig en men zou graag hebben dat de regering al alles gedaan heeft", zegt hij.

De MR-fractieleider heeft geen zin zich maatregelen te laten "dicteren door de oppositie of de OESO" en wijst erop dat de regering al begonnen is met belastingmaatregelen, zoals de verhoogde aftrek van de forfaitaire beroepskosten.

De oppositie hekelt echter de mist die de regering rond de kwestie van de vermogenswinstbelasting laat bestaan. "De druk van de mensen in de straat dwingt iedereen om positie te kiezen, maar we kennen vandaag het standpunt van de regering niet", zegt Ahmed Laaouej (PS).

Volgens Vannessa Matz (CDH) bestaat er dan weer een "politiek momentum" om stappen vooruit te zetten. Georges Gilkinet (Ecolo) van zijn kant betreurt dat de regering wel maatregelen neemt die de rechten van werknemers beperken, maar tegelijk minder doet aan de fiscale fraude. Marco Van Hees (PTB) herhaalde tot slot het pleidooi van zijn partij voor de invoering van een miljonairstaks.

"Onze obsessie is het ondersteunen van bedrijven bij jobcreatie. Er hangt helemaal geen mist over de tax shift. Het staat zwart op wit in het regeerakkoord", reageerde Ducarme.